Installationsmateriel och komponenter

Provning och certifiering av installationsmateriel för Europa och resten av världen.

Många tillverkare av installationsmaterial väljer vårt S-märke för att säkerställa att att deras produkter uppfyller applicerbara standarder och därmed är säkra. 

Förutom S-märket erbjuder vi CB-certifiering för smidigt tillträde till den globala marknaden och för vissa produkter även ETL-märkning för Nordamerika. Med hjälp av vår Nordic Certification Service  (NCS) kan våra kunder på ett smidigt sätt få tillgång till de fyra nordiska certifieringsmärkena. Vidare provar vi för den europeiska marknaden för ENEC samt kablar för HAR-märkning och ställer ut licenser för detta.

I vårt ackrediterade provningslaboratorium i Kista provar, verifierar och certifierar vi installationsmateriel och komponenter mot ett stort antal elsäkerhetsstandarder, bland annat:

  • IEC/EN 61058 (strömställare för bruksföremål)
  • IEC/EN 60730 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk
  • IEC 60884 Stickproppar och uttag för allmänbruk (för Europa gäller nationella standarder)
  • EN 50075 Stickproppar ( 2,5 A 250 V) klass II
  • IEC/EN 60320 Apparatanslutningsdon för allmänbruk
  • IEC/EN 50525 Installationskablar - Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V
  • IEC/EN 60939 Passiva avstörningsfilter
  • IEC/EN 60384-14 Fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning
  • IEC/EN 60127 Finsäkringar
  • IEC/EN 60669 Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande

Det kan finnas avvikelser till IEC/EN standarderna i olika länder och i vissa fall provar vi även enligt nationella standarder. 

Förutom provning och certifiering erbjuder vi rådgivning både inom CE-märkning och kemikalielagstiftning. Intertek är dessutom ett av världens ledande företag inom ISO-certifiering av ledningssystem. 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00