Hemelektronik

Runt om i världen använder miljontals människor produkter som Intertek provat och certifierat. Med vårt breda utbud av tjänster och vårt globala nätverk av experter är vi en effektiv partner.

De flesta länder runt om i världen kräver någon form av certifiering eller märkning för att hemelektronik ska få säljas där. Vi på Intertek stöttar företag med den provning och certifiering som krävs för snabbt marknadstillträde.

CE-märkning – provning och rådgivning

Hemelektronik som säljs och marknadsförs inom EU måste vara CE-märkt. Många företag vänder sig till oss för den provning enligt harmoniserade standarder som behövs för att styrka CE-märkningen. Vi provar bland annat elsäkerhet enligt IEC/EN 62368 och 60950 för överenstämmelse med LVD, EMC för EMC-direktivet och trådlös kommunikation för RED (radiodirektivet). Dessutom kan vi prova miljötålighet och energieffektivitet. Vi kan även bistå med vägledning kring CE-märkningsprocessen.

Globalt marknadstillträde 

CB-systemet – världens största certifieringssystem för elsäkerhet – är en överenskommelse mellan ett 50-tal länder och organ om att acceptera varandras testrapporter och certifikat. Det första steget i processen för marknadstillträde är ofta ett CB-certifikat. Intertek är en av certifikatets ledande utfärdare.

För den som är osäker på vilka regler som gäller för en viss produkt på vissa marknader kan vi utreda det. Dessutom kan vi hantera hela processen kring de ansökningar, registreringar och certifieringar som krävs för tillträde på många marknader.

Batterier

I våra batterilabb världen över – ett av de största ligger i Kista utanför Stockholm – testar vi prestanda och säkerhet, både enligt kundspecifikation och internationella standarder. Vi erbjuder dessutom rådgivning och utbildning kring batterier och energilagring.

Certifiering av ledningssystem

Intertek är en av världens största inom certifiering av ledningssystem. Vi certifierar enligt bl a ISO 9001 för kvalitet, 14001 för miljö, 45001 för arbetsmiljö och 27001 för informationssäkerhet.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00