HVAC – värme, ventilation och luftkonditionering

Den snabba utvecklingen inom HVAC leder till snabb uppdatering av kravbilden, som dessutom skiljer sig åt mellan olika länder och regioner.

Tillverkare och leverantörer från hela världen vänder sig till Intertek för att hålla sig uppdaterade om regulatoriska nyheter och få hjälp med provning, certifiering och inspektion.

Vi utför provning av HVAC-produkter mot globala, regionala och lokala standarder för elsäkerhet (exempelvis IEC 60335), EMC, energieffektivitet och trådlös kommunikation. Våra provningsrapporter används av företag världen över som verifiering av CE-märkning och som underlag för globala och lokala certifieringsprogram.

Europa (CE-märkning)

Vi provar enligt harmoniserade standarder för överensstämmelse med följande direktiv

  • Lågspänningsdirektivet LVD
  • EMC-direktivet som reglerar den elektromagnetiska kompabiliteten
  • Radiodirektivet för produkter med radio/trådlös kommunikation
  • Maskindirektivet för hög- eller lågspänningsmaskiner
  • Det medicintekniska direktivet (MDD) för medicintekniska produkter med HVAC-komponenter.

Nordamerika

USA och Kanada saknar motsvarighet till den europeiska CE-märkningen. I stället finns Interteks egen ETL-certifiering, som med fler än 80 000 listade produkter är den snabbast växande produktcertifieringen i Nordamerika. På vårt ackrediterade labb i Kista hanterar vi provning för ETL-märkning enligt accepterade standarder.

Världen

CB-certifikatet är ett smidigt sätt att nå världens marknader. I CB-systemet (IECEE CB Scheme) ingår ett 50-tal länder och organ som kommit överens om att acceptera varandras testrapporter och certifikat. Intertek är en av CB-systemets ledande utfärdare.

Osäker på vad som gäller?

Vi kan hjälpa ert företag att utreda vilka krav som gäller för att certifiera och lansera er produkt på nya marknader.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00