Intertek deltar i globalt initiativ för att skydda världens tropiska regnskogar

LEAF Coalition (LEAF står för Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance) är ett nytt initiativ med syfte att snabba på åtgärder för klimatet genom att ge resultatbaserad finansiering till länder som lovar skydda sina tropiska regnskogar.

Enligt LEAF lagrar tropiska regnskogar 250 miljarder ton kol och spelar en viktig roll för att minimera kostnaden för övergången till ett stabilare klimat. Att skövlingen av tropiska regnskogar helt stoppats senast 2030 är en mycket viktig del i arbetet med att uppnå de globala målen för klimat, biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Som en del av LEAF Coalition ansluter sig Intertek till andra ledande globala företag och regeringar. Hittills har initiativet lyckats få fram 1 miljard USD för att stötta tropiska och subtropiska länder i arbetet mot avskogning och därigenom främja biologisk mångfald och hållbar utveckling och minska utsläpp. 

André Lacroix, VD för Intertek-koncernen kommenterade: ”Världen står vid ett vägskäl vad gäller hållbarhet och vi är stolta över att ansluta oss till LEAF Coalition för att på ett konkret sätt bidra till att snabba på skyddet av våra skogar. Sedan början av 2020 har vi känt av de utmaningar vi står in för på ett tydligare sätt än någonsin. Pandemin har riktat ljuset mot mänsklighetens påverkan på planeten och tydligt visat att vi måste agera. Om vi ska kunna påverka effekterna av klimatförändringarna måste vi arbeta tillsammans. LEAF Coalition är ett tydligt exempel på hur regeringar och företag kan arbeta tillsammans för att lösa en av vår tids viktigaste problem.”

Om LEAF Coalition  

  • Fram till COP26 har LEAF Coalition samlat in 1 miljard USD för skydd av tropiska skogar.
  • LEAF Coalition stöttas av Norges, Storbritanniens och USAs regeringar.

Mer information finns på https://leafcoalition.org/