Sjukvård

Intertek utför opartiska besiktningar av medicinteknisk utrustning och certifierar ledningssystem för en optimalt fungerande sjukvård.

Certifiering av ledningssystem för hälso- och sjukvården

I Sverige har vi lagkrav på ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården. Genom certifiering får en organisation en oberoende granskning av ledningssystemet och ett kvitto på att det interna arbetet lever upp till de standarder som finns inom området. Intertek erbjuder certifiering enligt bland annat ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljöledning).

Opartiska besiktningar av medicinteknisk utrustning

Vi har 30 års erfarenhet av att utföra opartisk besiktning av medicinteknisk utrustning och dess installationer. Det ökar tryggheten för både säljare och köpare eftersom vi avgör om köpe- och leveransavtalet är uppfyllt. 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00