Sjukvård

Intertek certifierar ledningssystem för en optimalt fungerande sjukvård.

Certifiering av ledningssystem för hälso- och sjukvården

I Sverige har vi lagkrav på ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården. Genom certifiering får en organisation en oberoende granskning av ledningssystemet och ett kvitto på att det interna arbetet lever upp till de standarder som finns inom området. Intertek erbjuder certifiering enligt bland annat ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljöledning).

 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00