Batterikunskap

- Grunderna för dig som inköpare eller kravställare för produkter med batterier

Batterier förekommer idag i ett stort antal produkter. Att köpa in rätt batteri till en produkt kan upplevas som svårt då alternativen är många. Samtidigt är valet viktigt eftersom ett felval både kan bli kostsamt och orsaka returer, skada varumärket samt ge intryck av låg kvalitet. Med bättre grundläggande kunskap om batterier ökar din chans att göra ett bra val. 

Välkommen till en utbildning som ger grundläggande kunskap om batterier och kravställning vid batterival.

Ur programmet

  • Hur fungerar ett batteri?
  • Batteriets uppbyggnad
  • Olika batterikemier, batterityper och dess användningsområden
  • Så definierar du ditt batteribehov utifrån användningsområde, kvalitet och varumärke/profil - gör en relevant kravprofil!
  • Kravställning - vad du bör tänka på i kontakten med din batterileverantör
  • Batteriprovning - när är det relevant att prova och hur gör du?
  • Transportkrav - viktigt att tänka på
  • Vilka regulatoriska krav och standarder finns gällande batterisäkerhet och batteriprestanda
  • I mån av tid rundvandring på laboratoriet där vi visar hur provning av batterier går till.

Kursens mål
Målet med utbildningen är att ge övergripande kunskap om batterier och dess karakteristiska egenskaper. 

Vem vänder sig utbildningen till?
Inköpare, produktchefer, produktutvecklare som behöver kunskap om batterier för att kunna ställa rätt krav på produkten. Utbildningen vänder sig till er som säljer batterier under eget varumärke, har produkter med inbyggda batterier eller som säljer batteridrivna produkter och skickar med batterier. Utbildningen ger en grundläggande batterikunskap gällande funktion och kravställning, vilket ger en ökad förståelse för hur man väljer och specificerar batterier för olika produkter.  

Förkunskaper
Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Utbildare:
Maria Wesselmark och Fredrik Sandberg, Intertek. Maria och Fredrik arbetar båda som batteriexperter och konsulter vid Interteks energilagringsenhet. Maria Har en bakgrund från KTH där hon är disputerad inom tillämpad elektrokemi och Fredrik har över tjugo års erfarenhet som batterikonsult.

Lär känna våra experter

Maria Wesselmark, expert inom energilagring

Våra föreläsare är kunniga experter och många medverkar i internationella kommittéer för standardisering.De är också nära verkligheten eftersom de arbetar i vår dagliga verksamhet.

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/