CE-märkning enligt Maskindirektivet

Här får du grundläggande kunskap om de krav som ska tillämpas innan en maskin får CE-märkas och släppas ut på marknaden.

Maskindirektivet (2006/42/EG) anger för tillverkare, importörer och distributörer de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner inom EU. Kraven i direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3 ”Maskiner”.

Ur programmet

 • Hur ser kraven ut?
 • Tillämpningsområde och undantag
 • Hur definieras en maskin?
 • Hur går en CE-märkning till?
 • Tillverkarens ansvar
 • Certifieringsprocedurer
 • ”Bilaga 4 produkter”
 • Delvis fullbordad maskin
 • Riskbedömning
 • Tekniska krav: bilaga 1
 • LVD (EN 60204-1)
 • Viktiga harmoniserade standarder
 • Teknisk tillverkningsdokumentation
 • EG-försäkran om överensstämmelse

Kursens mål

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om de hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner som ska säljas inom EU och om hur CE-märkning av maskiner går till.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar maskiner och som behöver en grundläggande förståelse för de krav som gäller för maskiner som ska säljas eller användas inom EU. Även om- och tillbyggnad av befintliga maskiner tas upp. Kunskapen är viktig för exempelvis kvalitetsansvariga, produkt- eller produktionschefer, utvecklingschefer, konstruktörer och inköpare.

Förkunskaper

Det är bra om du har arbetat med maskindirektivet och har viss förståelse för vad det innebär.

Kursledare

Farzad Farzaneh är i grunden Elkraftingenjör och har erfarenhet av kretskortdesign och kretskortstillverkning. Han har tidigare även arbetat med EMC-provning och EMC-lösningar och är idag specialist på CE-märkning och internationella regulatoriska krav för företag som tillverkar, distribuerar och importerar elektriska produkter. Farzad har närmare 20 års erfarenhet och är en mycket efterfrågad kursledare.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/