CLP och säkerhetsdatablad (SDS)

Har du som hanterar eller säljer kemikalier koll på dina skyldigheter gällande CLP (klassificering, märkning, förpackning) och säkerhetsdatablad (SDS)? Vet du vad som gäller när den nya bilagan till CLP (bilaga VIII) träder i kraft?

Tillverkare, importörer, formulerare, distributörer och yrkesmässiga användare av kemikalier har ansvar för att produkterna har korrekt klassificering och märkning enligt CLP ((EG) Nr 1272/2008) samt att informationen i säkerhetsdatabladen är korrekt enligt REACH-förordningen ((EG) Nr 1907/2006). Kommissionens förordning ((EU) 2017/542) har även introducerat nya regler gällande harmonisering av anmälan till de nationella motsvarigheterna till Giftinformationscentralen inom EU samt krav på märknng av blandningar med Unik formuleringsidentifierare (UFI).

Under denna utbildning kommer du att lära dig grunderna på hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas inom EU. Vi går igenom såväl kraven på utformningen av säkerhetsdatablad som praktiska exempel på klassificering och märkning av kemikalier.

Intertek erbjuder även en fördjupningskurs gällande CLP och säkerhetsdatablad anpassad för just dina förutsättningar och behov. Vid intresse, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Ur programmet:

Vi börjar med en genomgång av kraven på utformningen av säkerhetsdatablad, samt klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Vi fortsätter sedan med praktiska övningar och går igenom exempel på hur etiketter ska utformas i praktiken.

  • Kort introduktion till REACH-lagstiftningen
  • Genomgång av kraven på säkerhetsdatablad enligt REACH
  • Genomgång av kraven på klassificering, märkning och förpackning enligt CLP
  • Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret
  • Anmälan till nationella giftinformationscentraler
  • Praktiska övningar på klassificering och märkning för rena ämnen och blandningar 
Kursens mål:
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom CLP och säkerhetsdatablad. Du får praktiska färdigheter och verktyg till att klassificera kemiska produkter och att ta fram etiketter enligt gällande krav.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen berör funktioner som har ett ansvar för att krav på säkerhetsdatablad, klassificering och märkning för kemikalier uppfylls, hos exempelvis tillverkare, importörer, formulerare och distributörer av kemiska produkter. 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/