Kemikalielagstiftning för elektriska produkter - RoHS

Syftet med RoHS-direktivet (2011/65/EU) är att minska riskerna för människors hälsa och miljön, samt att bidra till en mer hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning genom att begränsa vanligt förekommande farliga kemiska ämnen i dessa produkter. Hur ser man som tillverkare till att den tekniska filen uppfyller kraven i RoHS för CE-märkning? I denna utbildning går vi igenom RoHS kraven för den tekniska filen och rutiner man behöver skapa enligt den nya internationella standarden IEC 63 000 som ersätter gamla EN 50 581. Vi tittar närmre på regeländringar som började gälla den 22 juli 2019.

Nästa tillfälle

IEC 63 000 är en internationell standard som ersätter den europeiska standarden EN 50 581. Båda standarderna gäller parallellt fram till 2023-12-07, då EN 50581 upphör att gälla.

RoHS står för "Restiction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment". Produkter som omfattas av kraven delas in i 11 kategorier i direktivet. Denna praktiskt inriktade utbildning ger kunskap i vad som krävs för att upprätta den tekniska dokumentationen enligt RoHS, vilket krävs vid CE-märkning av elektriska produkter. Under utbildningen åskådliggör vi vad denna dokumentation kan vara och hur den länkas med annan information i företaget. Vi visar exempel från industrin och ger praktiska råd för hur man kan uppfylla kraven. 

 Kunskap om direktivet, den harmoniserade standarden IEC 63 000 (eEN 50 581 och Interteks erfarenheter om begränsade ämnen vävs samman till att ge verktygen att arbeta effektivt med RoHS i ert företag efter kursen. Metodiken enligt EN 50 581 kan även användas i allt arbete med begränsade ämnen enligt andra krav, som REACH. Kursen innehåller både teori, övningar samt ger inblick i hur andra företag arbetar med RoHS.

 

 Ur programmet:

  • Kraven i RoHS direktivet i överblick
  • Tekniska filen - vad krävs i nya internationella standarden IEC 63000 i praktiken?
  • Hur kan informationsinsamlingen från leverantörer gå till?
  • Materialdeklarationer som kan användas
  • Verktyg för utvärdering av leverantörer och material med avseende på RoHS
  • Rutiner - vilka processer bör man ha för att säkerställa kravuppfyllelse?
  • Kemisk analys och tester - när bör man göra det?
  • Hur säkerställer man att den egna tekniska filen uppfyller RoHS-kraven?      

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskap om direktivet och att få verktygen för att effektivt kunna arbeta med RoHS.

 Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till de som har ett ansvar i att säkerställa att produkter uppfyller legala krav, vilket kan vara inom funktioner som miljö, kvalitet, inköp, produktägare, ledning, FoU, produktutveckling och produktvård.

Förkunskaper:

Kunskaper om omarbetade RoHS-direktivet och standarden IEC 63000/EN 50 581 eller motsvarande är en fördel, men inget krav.

Kursledare

Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

 

Nästa tillfälle

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
31 maj, 202214 jun, 2022½ dag + ½ dag OnlineLäs mer Boka
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Nästa tillfälle

< Kalendarium

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/

*Villkor
För fullständig information om erbjudandet, se våra villkor: www.intertek.se/utbildning/villkor/