Diplomerad Regulatorisk Specialist – CE-märkning

En utbildning för dig som vill ta dina kunskaper om CE-märkning till en högre nivå. Här får du de specialistkunskaper du behöver för att ta ansvar för CE-märkningsfrågorna på ditt företag.

Utbildningen till Diplomerad Regulatorisk Specialist – CE-märkning består av tre steg: 

Steg 1: CE-märkning för elektriska och elektroniska produkter 

I det första steget får du grunderna i CE-märkning: CE-märkningsdirektiven, tillverkardeklaration, dokumentationskrav, generella rutiner och processer för CE-märkning. 

Tidsåtgång: Heldagskurs 

Steg 2: Fördjupning i EU:s EMC- eller Radiodirektiv

I steg 2 går vi på djupet inom två viktiga områden inom CE-märkning av elektriska produkter – EMC och radio/trådlös kommunikation: vad EMC är, vad som krävs för att uppfylla EU:s EMC-direktiv, hur EMC-provning går till, när EU:s radiodirektiv ska användas, de krav som ställs i RED och hur radioprodukter ska provas.

Tidsåtgång: Heldagskurs

Steg 3: Examination

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som du gör på din egen arbetsplats med kurslitteraturen som referens plus ett enskilt examinationsmöte med din kursledare. Under examinationsmötet går du och kursledaren tillsammans igenom dina svar på kunskapstestet. Du har också möjlighet under mötet att ställa frågor kring compliance och standardkrav för just ditt företags produkter.

Tidsåtgång: Kunskapstest + 2h Examinationsmöte

Pris: 22 500 SEK (exkl. moms)

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/