Diplomerad Regulatorisk Specialist – Hem- och hushållsprodukter

Vässa kompetensen inom compliance! Efter genomgången utbildning har du den spetskunskap du behöver för att driva ditt företags compliance-arbete för hem- och hushållsprodukter.

Utbildningen till Diplomerad Regulatorisk Specialist – Hem- och hushållsprodukter består av tre steg: 

 

Steg 1: CE-märkning för elektriska och elektroniska produkter 

I det första steget får du grunderna i CE-märkning: CE-märkningsdirektiven, tillverkardeklaration, dokumentationskrav, generella rutiner och processer för CE-märkning.

Tidsåtgång: Heldagskurs

 

Steg 2: Fördjupning i standarden IEC/EN 60335-1 för hem- och hushållsprodukter

I steg två går vi in på de specifika konstruktions- och säkerhetskrav som ställs på hem- och hushållsprodukter i standarden IEC/EN 60335-1. Du får bland annat kunskap om kraven på skydd mot elchock, IP-klassning, functional safety och batterier för den här typen av produkter.

Tidsåtgång: Heldagskurs

 

Steg 3: Examination

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som du gör på din egen arbetsplats med kurslitteraturen som referens plus ett enskilt examinationsmöte med din kursledare. Under examinationsmötet går du och kursledaren tillsammans igenom dina svar på kunskapstestet. Du har också möjlighet under mötet att ställa frågor kring compliance och standardkrav för just ditt företags produkter.

Tidsåtgång: Kunskapstest + 2h Examinationsmöte

Pris: 22 500 SEK (exkl. moms)

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/