Diplomerad Regulatorisk Specialist – Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål

Skaffa dig en bred bas inom CE-märkning kompletterad med specialistkompetens inom provning och certifiering av elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål.

Utbildningen till Diplomerad Regulatorisk Specialist – Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål består av tre steg:

 

Steg 1: CE-märkning för elektriska och elektroniska produkter

I det första steget får du grunderna i CE-märkning: CE-märkningsdirektiven, tillverkardeklaration, dokumentationskrav, generella rutiner och processer för CE-märkning.

Tidsåtgång: Heldagskurs

 

Steg 2: IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål

Kursens fördjupningsdel fokuserar på de specifika krav som ställs på elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål i standarden IEC/EN 61010-1 och ger dig den kunskap du behöver för att arbeta med compliance för dessa produkter: elektrisk isolation, mekanisk hållfasthet, klämrisker, krav på riskanalys och de tilläggskrav som ställs på den nordamerikanska marknaden.

Tidsåtgång: Heldagskurs

 

Steg 3: Examination

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som du gör på din egen arbetsplats med kurslitteraturen som referens plus ett enskilt examinationsmöte med din kursledare. Under examinationsmötet går du och kursledaren tillsammans igenom dina svar på kunskapstestet. Du har också möjlighet under mötet att ställa frågor kring compliance och standardkrav för just ditt företags produkter.

Tidsåtgång: Kunskapstest + 2h Examinationsmöte

Pris: 22 500 SEK (exkl. moms)

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/