Utbildningar inom el och elektronik

70% av alla elprodukter som kontrolleras har brister.

Att hålla koll på kraven när det gäller elprodukter blir allt mer komplicerat. Genom att gå våra kurser får du en större förståelse för kraven och hur de fungerar. Du får också en ökad insikt i vad som krävs för att uppfylla olika direktiv och förordningar.

Utvecklingen går allt snabbare med nya komponenter och nya tekniker. Löpande utbildning är viktigt så att du som tillverkare, importör eller distributör kan säkerställa att dina elprodukter uppfyller EU-kraven. När elprodukter i Sverige kontrolleras har cirka 70% brister, 30% är så bristfälliga att de får försäljningsförbud.

Våra kurser

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/