Grundkurs i EMC

Här får du övergripande kunskap om grunderna i EMC och nyhetern i EMC-direktivet som trädde i kraft i april 2016. Utbildningen ger bland annat en ökad insikt i vad EMC är och vad som krävs för att uppfylla EMC-direktivet. Utbildningen vänder sig till bland annat inköpare, säljare och produktchefer.

EMC omfattas av CE-märkningen
Electro Magnetic Compatibility, EMC, är ett (önskat) tillstånd där olika elektriska produkter kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, dvs störa varandra. EMC är ett kvalitetsbegrepp, precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav som man normalt ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.

I denna kurs lämnar vi all svår matematik åt sidan och behandlar EMC och EMC-fenomenen på ett lättbegripligt sätt. I slutet av kursdagen gör vi en exklusiv rundvandring i Interteks eget EMC-laboratorium där du som kursdeltagare får se hur olika provningar går till praktiskt.

Ur programmet

  • EMC, vad är det?
  • Dålig EMC, vad är det?
  • Genomgång av olika EMC fenomen
  • Lär dig mer om emission, immunitet och elektronisk smog
  • Vad innebär det att EMC är ett krav för CE-märkning?
  • Varför provning av EMC?
  • Vad innebär provningen?
  • Vad krävs för att uppfylla EMC-direktivet - du får konkreta exempel på vad som behövs
  • Declaration of conformity – och EMC-kraven
  • Rundvandring i vårt EMC-Laboratorium och visnig av EMC-instrument (gäller ej onlinutbildning)

Kursens mål
Att ge en övergripande bild och förståelse för vad EMC är, vad som krävs för att uppfylla EMC-direktivet och hur EMC är kopplat till CE-märkningen.  

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver få en kortfattad översiktlig genomgång av vad EMC är. Du kan vara till exempel inköpare, säljare, produktchef eller ansvarig inom inköp, försäljning och marknad, produktledning, kvalitet, konstruktion och produktion.
   
Förkunskaper
Det är en fördel om du har gått kursen CE-märkning för elektriska och elektroniska produkter men det är inget krav.

Kursledare
Farzad Farzaneh, Farzad är Elkraftingenjör och har mångårig erfarenhet av EMC provning och EMC lösningar. Hans bakgrund och erfarenhet som internationell specialist inom regulatoriska krav är unik vilket gör honom till en flitigt anlitad och mycket uppskattad kursledare.

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/