Material i kontakt med livsmedel

Du som tillverkar, importerar eller distribuerar material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel berörs av en mängd olika lagar och regler. Nya krav gäller från 1 januari 2016! Reglerna finns för att materialen i dessa produkter ska vara säkra och inte orsaka oönskade förändringar i livsmedlens sammansättning eller smak. Detta är vår grundkurs i ämnet.

Inom EU finns ramförordningen 1935/2004 som ställer krav på samtliga material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Förordningen innehåller bl a krav avseende spårbarheten hos material som kommer i kontakt med livsmedel, från produktion till marknadstillträde, samt att god tillverkningssed tillämpas. Utöver ramförordningen finns det särskilda regler för ett antal produkter och ämnen (t ex plast och keramik).

Exempel på produkter som berörs är livsmedelsförpackningar, köksredskap, till exempel stavmixrar, kaffebryggare och storköksutrustning.

Ur programmet:

  • Vad säger ramförordningen? - Vad gäller generellt för material och produkter avsedda att komma i kontakt med mat? 
  • Vad gäller för vissa specifika material och ämnen t ex plast och keramik? 
  • En del EU-länder har strängare krav, vi tar upp de viktigaste avvikande kraven.
  • Kemisk analys på material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Så går det till!

 

Kursens mål: 
Kursen ger dig en bra överblick över aktuella krav och regler inom EU. Du får svar på hur du säkerställer att dina varor de facto uppfyller kraven. "Vilka krav måste du ställa på dina underleverantörer" och "Vems är ansvaret och hur kontrolleras regelefterlevnaden" är andra frågor som tas upp under dagen.

Vem vänder sig utbildningen till? 

Kursen vänder sig till dig som arbetar med material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Du kan till exempel vara produktchef, arbeta med inköp, miljö eller kvalitet, på ett tillverkande företag eller hos en importör/återförsäljare/varuhuskedja. Kursen är en grundkurs och lämpar sig främst till dig som kanske är ny inom området och behöver en bra introduktion, eller till dig som behöver fräscha upp dina kunskaper.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare:

Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.


Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/