Global kemilagstiftning för varor - en överblick

Detta är utbildningen för dig som vill få en samlad överblick över vad för kemikaliekrav som gäller för varor globalt.

För företag som säljer sina produkter på en global marknad blir det en allt större utmaning att bevaka och leva upp till de ökande miljökraven utanför EU. Det räcker inte längre att klara EU kraven, utan det finns marknader med andra och tuffare krav gällande till exempel kemiskt innehåll, märkning och anmälan. Följer man inte kraven kan importstopp, tullförvaring, böter eller försäljningsstopp bli följden, med stora kostnader som följd.

Denna breda utbildning ger en överblick över vilka krav rörande innehåll av begränsade kemiska ämnen som finns globalt. Vi gör kopplingar till relevant EU lagstiftning, dvs vilka likheter och skillnader som finns gällande omfattning, begränsning, ansvar och påföljder om man inte lever upp till kraven. Under utbildningen tar vi också upp hur globala företag arbetar för att klara de nya utmaningarna. Innehållet vänder sig till tillverkare av olika varor, såväl elektriska som andra produkter, med ambition att ge en bra överblick av de allämna kemikaliekraven för såväl yrkesmässigt som privat bruk.

Ur innehållet:

  • RoHS-lagstiftningar globalt
  • California Proposition 65
  • Konfliktmineraler
  • POP
  • Det praktiska arbetet med begränsade ämnen på en global marknad

 

Kursens mål
Kursen ger dig en samlad överblick över vilka krav rörande innehåll av begränsade kemiska ämnen som finns globalt.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till  ansvariga inom miljö, regulatory, inköp, kvalitet, produktutveckling, produktchefer etc på företag som tillverkar eller säljer varor som elektronik, konsumentprodukter, maskiner, verktyg, instrument osv.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/