IEC 62366 - Medical Device Usability

Sedan de medicintekniska direktiven introducerats och implementerats har antalet olyckstillbud orsakade av direkta fel på den medicintekniska utrustningen kunnat minskas. Men fortfarande sker många allvarliga tillbud med medicintekniska produkter - nu ofta orsakade av felanvändning av produkterna.

Det är därför viktigt för alla företag som utvecklar medicintekniska produkter att aktivt arbeta med produkternas användbarhet; ”usability”.

Syftet med utbildningen är att hjälpa dig att förstå och tolka den harmoniserade standarden SS-EN 62366 ”Medicintekniska produkter – Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet”


Ur programmet:

 • Definition av begreppet användbarhet (usability)
 • Standardens omfattning och uppbyggnad
 • Interaktionen mellan Usability processen och 
  - Design Control
  - Risk Management 
  - Post Market Surveillance
 • Exempel på tillbud orsakade av bristande användbarhet
 • Exempel på implementering av Usability processen
 • Kommande uppdateringar av standarden

Kursens mål
  
 
Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka till att användbarheten av ditt företags produkter belyses och beaktas på ett professionellt sätt, som bidrar till ökad produktsäkerhet. 

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som idag arbetar med eller kommer att arbeta med utveckling av medicintekniska produkter eller för dig som på annat sätt medverkar i produktframtagningen på företaget.

Förkunskaper

För att få ut maximalt av ubildningen rekommenderar vi att du har grundläggande kunskap i kvalitetsledningssystemet för medicintekniska verksamheter, ISO 13485 och riskhantering enligt ISO 14971.    

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/