Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-1

På utbildningen "Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-1" lär du dig förstå de grundläggande kraven i standarden, och innebörden av kraven som ställs på era produkter.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-direktiv. Du som importör eller tillverkare av hem- och hushållsprodukter samt kommersiella produkter måste kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i LVD och Maskindirektivet. Hem- och hushållsprodukter som uppfyller standard EN 60335-1 eller applicerbar produktstandard (del 2) förutses uppfylla kraven i direktiven.

Ytterst få av de elektriska hushållsapparater som provas mot 60335-standarden klarar sig utan anmärkning. På ett eller annat sätt möter produkten inte de lagstiftade kraven. Att upptäcka detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli kostsamt. För tillverkaren innebär det att produkten måste modifieras och konsekvensen kan bli försenat marknadstillträde, utebliven försäljning och kostnad för omkonstruktion av produkten.

Om utbildningen

Utbildningen behandlar inledningsvis kortfattat regelverket kring produktansvar och CE-märkning. Vi går därefter igenom standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav för Europa, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten uppfyller kraven. Vi kommer bland annat att behandla, skydd mot elchock, IP-klassning, komponentutvärdering och konstruktionskrav. Då alltfler produkter numera innehåller någon form av batteri kommer vi också kort att gå igenom relevanta batterikrav.

Utbildningen bedrivs i huvudsak som föreläsning och varvas med konkreta exempel på hur man ska tolka och använda IEC/EN 60335-1.

Ur programmet

  • Övergripande om direktiv, standarder och CE-märkning
  • Tolkning och förklaring av delkraven i EN 60335-1
  • IP-klassning
  • Övergripande hur Functional Safety berör EN 60335-1

Kursens mål

Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i standarden för hem- och hushållsprodukter samt kommersiella produkter, IEC/EN 60335-1. Kunskapen om konstruktionskrav hjälper dig att minska riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få ut din produkt på marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?

El- och elektronikkonstruktörer, utvecklingschefer, kvalitetschefer, inköpare och andra som vill skaffa sig en förståelse och grundläggande kunskap om standarden.

Förkunskaper

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om du har läst igenom standarden och har viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

Utbildningsledare

Anders Åhman är teknisk chef och tekniskt ansvarig globalt inom Intertek för IEC 60335 (elektriska hushållsapparater). Anders har mångårig erfarenhet av produktsäkerhetsfrågor, både genom sin roll som rådgivare till Interteks kunder idag och från sin tid som provningsingenjör. Vidare är Anders medlem i tekniska kommittén SEK TK61 samt i TK 116.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/