Grundläggande krav i standard IEC/EN 60598-1

Lär dig förstå hur de grundläggande kraven fungerar och dess innebörd. Kunskapen om kunstruktionskraven minskar risken för dyra utvecklingsprojekt och du kan snabbare nå ut med dina produkter på marknaden.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-direktiv. Du som importör eller tillverkare av armaturer måste kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i; LVD, (Low voltage directive) , EMC (Electromagnetic Compatibility) och ErP (Ecodesign Directive). Armaturer som uppfyller standard EN 60598-1 och applicerbar produktstandard (del 2) förutses uppfylla kraven i LVD-direktiven.

Få av de armaturer som provas mot IEC/EN 60598-1 - standarden klarar sig utan anmärkning. På ett eller annat sätt möter produkten inte de lagstiftade kraven. Att upptäcka detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli kostsamt. För tillverkaren innebär det att produkten måste modifieras och konsekvensen kan bli försenat marknadstillträde, utebliven försäljning och kostnad för omkonstruktion av produkten.

Om utbildningen

Utbildningen behandlar kortfattat regelverket kring produktansvar och CE-märkning. Vi går igenom standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten uppfyller kraven. Vi kommer bland annat att behandla Functional Safety, skydd mot elchock, IP-klassning, komponentutvärdering och konstruktionskrav. Förutom själva standarden avhandlar vi kortfattat även EMC, ErP och förbjudna substanser (REACH, RoHS). 

Utbildningen bedrivs i huvudsak som föreläsning och varvas med konkreta exempel på hur man ska tolka och använda IEC/EN 60598-1.

Ur programmet

  • Övergripande om standarder och CE-märkning
  • Tolkning och förklaring av delkraven i EN/IEC 60598-1

Kursens mål
Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i armaturstandarden för  IEC/EN 60598-1. Kunskapen om konstruktionskrav hjälper dig att minska riskerna för dyra utveklingsprojekt och att snabbare få ut din produkt på marknaden.
  

Vem vänder sig utbildningen till?
El- och elektronikkonstruktörer, utvecklingschefer, kvalitetschefer, inköpare och andra som vill få grundläggande kunskap om standarden.
  
Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du ha läst igenom standarden och ha viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.  

Utbildningsledare 
Viktor Rubin. Viktor har lång erfarenhet som både provningsingenjör och rådgivare inom belysning sedan 20 år tillbaka. Han arbetar idag som Technical Leader, Lighting Products, Intertek. Viktor har lång erfarenhet av produktsäkerhetsfrågor och deltar i tekniska kommittén TK34. 
  

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/