IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-krav. Standarden IEC/EN 61010-1 har utarbetats för att precicera kraven för mät-, styr-, och laboratorieutrustning. I denna utbildning går vi igenom kraven.

Nära 100 procent av alla mät-, styr- och laboratorieutrustningar som idag kommer in för provning, uppfyller inte kraven vid första försöket! Lika många får nedslag på riskanalyskravet. Att upptäcka detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli mycket kostsamt. För tillverkaren innebär det att produkten måste designas om och att riskhanteringsanalysen måste kompletteras. Konsekvensen är försenat marknadstillträde, utebliven försäljning och kostnad för omkonstruktion och omprovning av produkten. Vår utbildning i IEC/EN 61010-1 utgåva 3 hjälper dig att förstå de krav som ställs på din produkt vid provning.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-krav. Du som tillverkare av mät-, styr- och laboratorieutrustning måste kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i bland annat lågspänningsdirektivet (LVD), medicintekniska förordningen (MDR), i vissa fall in vitro diagnostik direktivet (IVDD) och i många fall också Maskindirektivet (MD). Genom att uppfylla kraven i den harmoniserade standarden IEC/EN 61010-1, som utarbetats för att precisera kraven för mät-, styr-, och laboratorieutrustning, förutsätts produkten uppfylla aktuella direktiv. Om du dessutom vill sälja produkten i Nordamerika finns ett antal tilläggskrav som produkten måste uppfylla.

Om utbildningen

Utbildningen i IEC 61010-1 behandlar inledningsvis och i korthet frågor om produktansvar och CE märkning samt de flertal direktiv som IEC 61010-produkter kan omfattas av. Vi går dessutom igenom standardiseringsprocessen och standardfamiljens nuvarande struktur.

Därefter går vi igenom standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav för Europa, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten uppfyller kraven. Då flertalet tillverkare även säljer sina produkter utanför Europa går vi också igenom de tilläggskrav som produkten måste uppfylla för att kunna säljas i Nordamerika.

Ur programmet

 • Övergripande om direktiv, standarder och CE-märkning
 • Kort om standardiseringsprocessen
 • Standardstruktur och standardfamilj
 • Konstruktionskrav
 • IEC/EN 61010-1 - hörnstenar i standarden
  • Elektrisk isolation 
  • Mekanisk hållfasthet
  • Klämrisker
  • Krav på Riskanalys
 • Tilläggskrav i standarden för den nordamerikanska marknaden

Kursens mål

Efter kursen ska du ha god kunskap om vilka krav era produkter måste uppfylla. Kunskapen hjälper dig att minimera riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få ut din produkt på marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till el-, elektronik- och mekanikkonstruktörer, kvalitetsansvariga och ansvariga för regulatory affairs på företag som tillverkar mät-, styr- och laboratorieutrustning.

Förkunskaper

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om du innan utbildningen har läst igenom standarden och har viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/