FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet

Hur använder man ledningssystem för att hantera krav på säkra livsmedel? På denna utbildning går vi igenom ISO 22000 och ISO/TS 22002 samt aktuella tilläggskrav för att utveckla ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Nästa tillfälle

Standarden definierar vad som behövs för att ha kontroll på livsmedelsäkerheten, säkerställa och leverera livsmedelrelaterade produkter och tjänster med förtroende genom hela kedjan.  Du får praktisk guide och vägledning för att utveckla, implementera och underhålla ett robust ledningssystem enligt ISO 22000:2018 

Ur programmet:

 • ISO 22000:2018 bakgrund, begrepp och krav, tolkning och tillämpning
 • Praktisk implementering med tyngdpunkt på grundförutsättningar. ISO/TS 22002
 • HACCP, vi går igenom grunderna. (För dig som vill ha mer fördjupning erbjuder vi en tredje kursdag)
 • Tilläggskraven i FSSC22000 ver 5.1
 • Vad innebär validering och verifiering
 • PDCA (Plan-Do-Check-Act) cykel och riskbaserat tänkande
 • Vad krävs för Certifiering enligt FSSC22000 ver 5.1

Vad ger kursen?

 • En god förståelse och tillämpning för FSSC 22000 och ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Ett antal konkreta förslag på praktisk implementering av FSSC 22000 och ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Erfarenhetsutbyte med engagerad utbildare och lång revisionserfarenhet från olika livsmedelsbranscher i Sverige och internationellt, från små till stora och multinationella företag

  Vem vänder sig utbildningen till? 
  Utbildningen vänder sig i första hand till dig med övergripande och/ eller praktiskt ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhet och certifiering inom företaget. Utbildningen är även lämplig för konsulter som arbetar med att stödja företag i frågor kring livsmedelssäkerhet.

  Kursens mål 
  Efter avslutad utbildning ska du ha god förståelse för hur kraven kan tillämpas i praktiken och utveckling av ledningssystem för livsmedelssäkerheten.


  Utbildningsledare 
  Kerstin Hansson, Intertek. 

  Nästa tillfälle

  Kommande tillfällen

  startdatumslutdatumlängdplats 
  07 jun, 202308 jun, 20232 dagarStockholm, KistaLäs mer Boka
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00
   
   

  Nästa tillfälle

  < Kalendarium

   

  Observera:
  Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
  https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/