ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet

Hur använder man ledningssystem för att hantera krav på säkra livsmedel? På denna utbildning går vi igenom ISO 22000:2018/FSSC 22000 i praktiken.

FSSC 22000 består av ISO 22000:2018/ISO TS 22002, där utbildningen går igenom delkraven i de olika standarderna. Vi går också igenom vad som är viktigt och hur de kan implementeras i olika verksamheter. 

Kursen innebär en unik sammanfattning och praktisk implementeringsträning. Den ger dig kunskap och verktyg för att enkelt kunna implementera standarderna inom er verksamhet, antingen som tillägg till andra ISO standarder eller som helt nytt ledningssystem.

Ur programmet:

 • Historik
 • FSSC 22000 = ISO 22000:2018 + ISO TS 22002
 • Delkrav i respektive standarder, tolkning och tillämpning.
 • Praktisk implementering med tyngdpunkt på grundförutsättningar.
 • HACCP, vi går kort igenom grunderna. (För dig som vill ha mer fördjupning erbjuder vi en tredje kursdag)
 • Vad krävs för Certifiering enligt FSSC22000 ver 5

Vad ger kursen?

 • En god förståelse och tillämpning för FSSC 22000 och ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Ett antal konkreta förslag på praktisk implementering av FSSC 22000 och ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Erfarenhetsutbyte med utbildare med lång revisionserfarenhet från olika livsmedelsbranscher i Sverige och internationellt, från små till stora och multinationella företag

  Vem vänder sig utbildningen till? 
  Utbildningen vänder sig i första hand till dig med övergripande och/ eller praktiskt ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhet och certifiering inom företaget. Utbildningen är även lämplig för konsulter som arbetar med att stödja företag i frågor gällande livsmedelssäkerhet.

  Kursens mål 
  Efter avslutad utbildning ska du ha god förståelse för kraven i standarderna samt kunna implementera FSSC 22000 (ISO 22000:2018+ISO TS 22002) och HACCP på ditt företag på ett professionellt sätt och bidra till att förbättra den egna verksamheten.

  Förkunskaper 
  Du bör ha grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och implementering av ledningssystem.

  Utbildningsledare 
  Kerstin Hansson, Intertek. 

  Kommande tillfällen

  startdatumslutdatumlängdplats 
  20 okt, 202021 okt, 20202 dagarOnlineLäs mer Boka
  24 nov, 202025 nov, 20202 dagarStockholm, KistaLäs mer Boka
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00