Utbildningar inom miljö- och kemikalielagstiftning

Har du kunskap om vilka kemikalier som finns i dina produkter?

Idag innehåller nästan alla produkter kemikalier. De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen blivit mer än femtio gånger större. Det är viktigt att veta vad dina produkter innehåller och eventuella risker.

Våra utbildningar hjälper dig att förstå vilka lagar och regler som gäller för dig, innebörden för din verksamhet och hur du gör för att leva upp till kraven. Du får också en bättre inblick i hur du ska arbeta praktiskt för att uppfylla lagstiftning och vad som krävs för att upprätta den tekniska dokumentationen samt säkerhetsdatablad.

 

Vi kan erbjuda utbildningar inom: 

 • CLP och säkerhetsdatablad (SDS)
 • Det praktiska arbetet med kemikalier i varor
 • Global kemikalielagstiftning för varor - en överblick
 • Kemikalielagstiftning i Europa - en överblick 
 • Kemiska hälsorisker
 • Material i kontakt med livsmedel
 • Proposition 65
 • REACH för varor och SCIP-databasen
 • REACH och CLP för slutanvändare
 • REACH registrering
 • Riktlinjer och krav för Konfliktmineraler

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/