Riktlinjer och krav för Konfliktmineraler

Unionens Förordnng 2017/821 träder i kraft år 2021. Dodd Frank Act Section 1502 har nu funnits sedan 2012. Denna högaktuella utbildning omfattar varför och hur företag omfattas av den nya lagstiftningen. Företag som importerar tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller och guld har skyldighet att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. Hur lever man upp till kraven? Vi ger verktygen för att starta upp arbetet på ert företag.

Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. För att förhindra att västvärldens efterfrågan på mineraler finansierar konflikter i konfliktdrabbade eller högriskområden så har EU och US tagit fram förordning 2017/821 respektive Dodd Frank Act Section 1502. Lagstiftningarna ska leda till att företagen har bättre kontroll på varifrån de mineraler de använder kommer.

Denna högaktuella utbildning omfattar Förordning 2017/821 och Dodd Frank Act Section 1502, hur företag påverkas utav de krav som ställs och hur man kan arbeta för att leva upp till kraven baserat på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Målet med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för kraven kring konflikmineraler samt inspiration för att starta arbetet på sina företag. Föreläsningar kommer att varvas med diskussioner.

 

Ur programmet

  • I vilka material hittar man konfliktmineraler (3TG)?
  • Genomgång av lagstiftningarna kring konfliktmineraler i EU och US (fokus på EU)
  • På vilka sätt är förordning 2017/821/EU och OECD´s Due Diligence Guidance för konfliktmineraler förknippade?
  • Vad innebär OECD´s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet?
  • Vad gäller för företag som inte är unionsimportör för konfliktmineraler? 

Kursens mål

Målet är att ge en grundläggande förståelse för lagstiftningarna och kraven kring konfliktmineraler samt hur leverantörskedjan påverkas.


Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla funktioner inom inköp, ledning, miljö och kvalitet samt för dig som arbetar som produktägare, inom produktutveckling och F&U

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Utbildningen genomförs på engelska samt utbildningsmaterialet är på engelska.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/