Litiumjonbatterier - funktion & säkerhet

Litiumjonbatterier blir allt mer populära tack vare att de har bra effektegenskaper och låg vikt. De ersätter idag andra batterityper i allt fler produkter, såväl i industriella som i konsumentprodukter.

Ordet "litiumjonbatterier" är ett samlingsnamn för batteriteknologier där litiumjoner medverkar i de primära elektrokemiska urladdnings- och laddningsgsreaktionerna. Litiumjonbatterier har varierande egenskaper och prestanda. Intertek erbjuder nu en utbildning som ger dig grundläggande kunskap om just litiumjonbatterier. 

Ur programmet:

  • Övergripande batterikunskap
  • Vilka olika typer av litiumjonbatterier finns det?
  • Vilka karakteristiska egenskaper har ett litiumjonbatteri - hur klarar de till exempel kyla respektive värme? 
  • Hur uppnår man längsta möjliga livslängd med ett litiumjonbatteri?
  • Trender inom forskning och utveckling
  • Säkerhetsaspekter; vad kan hända?
  • Att konstruera en produkt som innehåller litiumjonbatteri - det här bör du tänka på
  • Provningsmetodik
  • Transportkrav

Kursens mål
Efter genomförd utbildning har du fått övergripande kunskap om litiumjonbatterier och dess karakteristiskta egenskaper och vad man behöver tänka på vid utveckling och användning av produkter med litiumjonbatterier i.
  

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till företag som använder, tillverkar eller säljer produkter med litiumjonbatterier i. Du kan till exempel vara produktutvecklare, produktchef, inköpare eller konstruktör. Den passar även dig som har ett övergripande ansvar för era produkter, till exempel utifrån ett kvalitets- eller R&D-perspektiv.

Förkunskaper:
Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Utbildningsledare:
Maria Wesselmark, Intertek. Maria jobbar som batteriexpert vid Interteks energilagringsenhet. Maria har en bakgrund från KTH där hon är disputerad inom tillämpad elektrokemi.

Lär känna våra experter

Maria Wesselmark, expert inom energilagring

Våra föreläsare är kunniga experter och många medverkar i internationella kommittéer för standardisering.De är också nära verkligheten eftersom de arbetar i vår dagliga verksamhet.

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/