Utbildningar inom medicinteknik

Hur undviker du att dina medicintekniska produkter blir underkända?

Kraven ökar på tillverkare av medicintekniska produkter, regelverken blir strängare och standarder förändras snabbt och blir allt mer komplicerade. Vid första provningsförsöket blir 100% av alla medicintekniska produkter underkända, lika många på riskanalyskravet. 

Våra utbildningar hjälper dig att tolka och förstå relevanta standarder samt vilka krav du som tillverkare måste uppfylla. Vi erbjuder allt från grundläggande kurser till utbildningar i kvalitetssystem och CE-märkning. 

Våra utbildningar

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/