RED - Trådlös kommunikation

Så förändras kraven när någon form av radiosändare installeras!

Idag monteras trådlös kommunikation in i allt fler produkter. Hemlarm, kodlås, dörrklockor, leksaker, strömbrytare, styrsystem, portöppnare, billarm, tvättmaskiner och mer traditionella kommunikationsradior är bara några exempel på produktkategorier som ofta innehåller någon slags radiosändare.

När trådlös kommunikation integreras i en befintlig produkt förändras de krav som slutprodukten måste uppfylla. 

Kraven för olika typer av trådlös kommunikation/radiosändare varierar också från land till land. I EU styr RED. RED omfattar all radiokommunikationsutrustning som skall placeras på den europeiska marknaden, med ett par undantag. För att man skall få CE-märka sin produkt enligt detta direktiv, dvs för att få sälja sin produkt inom EU, så måste produkten uppfylla de väsentliga krav som finns listade i artikel 3 i RED. Direktivet som är nytt sedan 2016 innefattar ett antal större och mindre förändringar från tidigare direktivet R&TTE. Förändringar som påverkar hur du som tillverkare eller importör av produkter som innehåller radiokomponenter ska få ut dina produkter på den europeiska marknaden. Se till att du redan nu känner till hur detta påverkar dig och dina produkter.

Andra vanliga och viktiga marknader, såsom bland annat USA och Kanada har sina egna standarder och krav på trådlös kommunikation/radiosändare och dessa krav motsvarar inte alltid de som gäller inom EU. Många tillverkare vill även nå dessa marknader med sin produkt och behöver då vara medvetna om de skillnader och likheter i kravbilden för den implementerade radioteknologin.

Med rätt kunskap kring regelverket får du ett försprång gentemot dina konkurrenter. Du får ut dina produkter på marknaden snabbare och till en lägre kostnad eftersom du slipper kostsamma/dyra omkonstruktioner och omtester.

Utbildningen ger er en översiktlig bild av hur kraven som ställs på dig som tillverkare eller importör av produkter som innehåller trådlös kommunikation ser ut. Vi visar på viktiga tekniska val som du bör ta ställning till när du konstruerar en produkt som är tänkt att säljas på flera marknader och som innehåller trådlös kommunikation. Kursen är dock i huvudsak inriktad på europeiska och nordamerikanska krav.  

Ur programmet: 

  • RED- kraven
  • Övergången från R&TTED till RED 
  • Viktiga tekniska val av trådlös kommunikation som påverkar möjligheten att nå flera marknader
  • Test av produkter för RED
  • Test och certifiering av trådlös kommunikation för Nordamerika
  • Kort om ett urval andra viktiga exportländers krav

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge en grundläggande översikt men även att ge kunskap om hur förändringarna påverkar produkter som redan finns på marknaden genom införandet av RED.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med produkter som innehåller trådlös kommunikation/radiosändare. Den passar också dig som idag funderar på att utveckla/uppgradera er befintliga produkt med någon form av trådlös kommunikation och vill veta hur kravbilden för CE-märkning samt utomeuropeisk export förändras. Du kan vara konstruktör, produktchef, kvalitetsansvarig, importör, inköpare eller liknande.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

*med trådlös kommunikation menas i detta fall till exempel: Bluetooth, WLAN, ZigBee, GPS, GSM, 3G, 4G.

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/

*Villkor
För fullständig information om erbjudandet, se våra villkor: www.intertek.se/utbildning/villkor/