RoHS i praktiken enligt EN 50 581

Syftet med RoHS-direktivet (2011/65/EU) är att minska riskerna för människors hälsa och miljön, samt att bidra till en mer hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning genom att begränsa vanligt förekommande farliga kemiska ämnen i dessa produkter. Hur ser man som tillverkare till att den tekniska filen uppfyller kraven i RoHS för CE-märkning? I denna utbildning går vi igenom RoHS kraven för den tekniska filen och rutiner man behöver skapa enligt den harmoniserade standarden EN 50 581. Vi tittar närmre på de nya reglerna som börjar gälla den 22 juli 2019.

DEN 22 JULI 2019 BÖRJAR REGLERNA GÄLLA FÖR KATEGORI 11 "ANNAN ELEKTRISK OCH ELEKTRONISKA UTRUSTNING". Det gäller till exempel elsladdar och grenkontakter som säljs separat.

RoHS står för "Restiction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment". Produkter som omfattas av kraven delas in i 12 kategorier i direktivet. Denna praktiskt inriktade utbildning ger kunskap i vad som krävs för att upprätta den tekniska dokumentationen enligt RoHS, vilket krävs vid CE-märkning av elektriska produkter. Under utbildningen åskådliggör vi vad denna dokumentation kan vara och hur den länkas med annan information i företaget. Vi visar exempel från industrin och ger praktiska råd för hur man kan uppfylla kraven. 

 Kunskap om direktivet, den harmoniserade standarden EN 50 581 och Interteks erfarenheter om begränsade  ämnen vävs samman till att ge verktygen att arbeta effektivt med RoHS i ert företag efter kursen. Metodiken enligt EN 50 581 kan även användas i allt arbete med begränsade ämnen enligt andra krav, som REACH. Kursen innehåller både teori, övningar samt ger inblick i hur andra företag arbetar med RoHS.

 

 Ur programmet:

  • Kraven i RoHS direktivet i överblick
  • Tekniska filen - vad krävs i standarden EN 50 581 i praktiken?
  • Hur kan informationsinsamlingen från leverantörer gå till?
  • Materialdeklarationer som kan användas
  • Verktyg för utvärdering av leverantörer och material med avseende på RoHS
  • Rutiner - vilka processer bör man ha för att säkerställa kravuppfyllelse?
  • Kemisk analys och tester - när bör man göra det?
  • Hur säkerställer man att den egna tekniska filen uppfyller RoHS-kraven?      

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskap om direktivet och att få verktygen för att effektivt kunna arbeta med RoHS.

 Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till de som har ett ansvar i att säkerställa att produkter uppfyller legala krav, vilket kan vara inom funktioner som miljö, kvalitet, inköp, produktägare, ledning, FoU, produktutveckling och produktvård.

Förkunskaper:

Kunskaper om omarbetade RoHS-direktivet och standarden EN 50 581 eller motsvarande är en fördel, men inget krav.

Kursledare

Utbildningen genomförs av personal från Intertek, avdelningen för Kemi Hälsa och Miljö. De är specialiserade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemilagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

Denna kurs ersätts av "RoHS i praktiken enligt nya internationella IEC 63 000". Läs mer om kursen här: https://www.intertek.se/academycourse.aspx?id=34359821192

 

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
23 dec, 202423 dec, 2024OnlineLäs mer Boka
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/