Våra villkor

Intertek Academys utbildningar baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav och förståelsen för dess uppbyggnad, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas.
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/


Av- och ombokningsvillkor för våra öppna utbildningar.

Intertek Academy följer Utbildningsföretagens* standardregler vid avbokning av öppna kurser.

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Intertek har accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Diplomutbildning ska slutföras inom 1 år från första tillfället för att diplom ska utfärdas. Bokning av diplomutbildning sker endast via ”intresseanmälan” under respektive utbildning. 

Avbokning ska alltid ske skriftligt till Intertek. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Intertek Academy med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen, efter samråd med Intertek Academy, överlåtas till annan person i samma företag.

Intertek har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Intertek fakturerar kursavgiften ca två veckor före kursstart.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av föreläsare, program, tid och plats.

 

Månadens kurs

Erbjudandet gäller för en kostnadsfri deltagare från samma företag som den betalande deltagaren, och kan endast nyttjas en gång per kurstillfälle och företag. Erbjudandet gäller endast vid onlinebokning och förutsatt att bokningen sker under den månad som Månadens kurs är aktuell.

Reservation för fullbokad kurs. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 

Sommarkampanj

Erbjudandet gäller endast vid onlinebokning av öppna utbildningar med start från och med augusti till och med december. Använd rabattkoden ”SOMMAR2024” vid bokning. Erbjudandet gäller till och med 31 juli 2024.

Reservation för fullbokad kurs. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 

Force majeure

Intertek Academy är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om företaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

 

*Utbildningsföretagen är en branschorganisation för kommersiella utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning. Läs mer på: https://www.utbildningsforetagen.se.

+ 46 8 750 00 00
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/