Webinar: Att förebygga mutor och korruption

Ta del av Interteks redan inspelade webinar och lär dig hur ni kan identifiera, förebygga och hantera risker mutor och korruption. 

Innehåll

  • Varför har anti-korruption blivit ett så aktuellt tema?
  • Vem bör jobba med frågan och vems ansvar är den?
  • Var och hur påbörjar man sitt arbete för att förebygga och hantera mutor och korruption?
  • På vilket sätt man kan dra nytta av redan befintliga strukturer och processer?
  • Hur tar man sig an riskanalys?
  • Vilket stöd finns att få i ISO 37001 och vilka andra praktiska verktyg finns?
  • Vilka är de grundläggande kraven enligt global best practice? 

Vid eventuella frågor maila gärna till kontakt@intertek.com så hjälper vi dig.
 
För att ta del av webinariet fyll i formuläret nedan: