Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och skapar ständig förbättring

Med en väl fungerande riskhantering kan ni inte bara identifiera, förebygga och hantera risker. Det blir också lättare för din verksamhet att nå uppsatta mål samtidigt som riskhanteringen ständig driver på förbättringar. 

Under webinariet får du en introduktion till riskhantering med utgångspunkt i kraven i standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000 och kontinuitetshantering enligt Business continuity ISO 22301. Med en ISO-certifiering får du ramverken, principerna, arbetssätten och verktygen för att systematiskt hantera och förbättra er riskhantering i hela organisationen.

Innehåll

  • Vad är riskhantering (riskanalys, riskminimerande åtgärder och riskaptit)?
  • Vilka krav på riskhantering ställer olika standarder?
  • Hur etablerar man risktänkande i en organisation?
  • Hur kan riskhantering driva ständig förbättring?


För att ta del av vårt webinarium fyll i formuläret nedan: