Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Energiledningssystem (ISO 50001)

Intertek ligger i framkant inom revision och certifiering av energiledningssystem. Certifiering enligt ISO 50001 passar alla företag och är bra både för miljön och lönsamheten.

Ett energiledningssystem ger ett ramverk för förbättringar och effektiviseringar som leder till minskad energianvändning. ISO 50001 ger en metod för att implementera och upprätthålla ett ledningssystem för förbättrad energiprestanda.

Sverige har via Energimyndigheten skapat ett program för energieffektivisering (PFE) som riktar sig till energiintensiva industriföretag. Programmet skapar möjlighet för företag att få en viss skattebefrielse på el som används i tillverkningsprocesser. Förutsättningen är att företaget kan visa att man arbetar strukturerat med energifrågor och genomför effektiviserande åtgärder. Till företagens åtaganden hör att införa och certifiera sig enligt ett standardiserat energiledningssystem.

Intertek erbjuder numera bara certifiering enligt den internationella ISO 50001 då certifiering enligt den europeiska standarden EN 16001 är på väg att upphöra i Sverige. 

Fördelar med certifiering av energiledningssystem enligt ISO 50001

 

  • Ni får en systematiserad arbetsmetod som gör att det blir enklare att få ett helhetsperspektiv på energianvändningen.
  • Skapar förutsättningar till ständig förbättring 
  • Effektiviserar energianvändningen
  • Minskar användandet av energi
  • Ökar lönsamheten genom kostnadsbesparingar
  • Stärker ert förtroende och varumärket med er satsning inom energi

 

 

för mer information.