Intertek (www.intertek.com)

Våra kunder

Interteks kunder återfinns inom de flesta branscher och verksamhetstyper. Här kan du läsa mer om hur vi samarbetar med några av dem.

 

 

Tillverkningsindustri

Vi hjälper våra kunder att leverera säkra och kvalitativa produkter på valda marknader runt om i världen.

Intertek hjälper företag inom tillverkningsindustrin med den provning och certifiering som krävs för att nå ut på olika marknader världen över. Vi provar och certifierar allt från enskilda komponenter till utrustning, maskiner och hela fabriker.

Oavsett om dina kunder finns i Sverige, EU, Nordamerika, Asien eller någon annanstans behöver din produkt följa de marknadskrav och de säkerhetsstandarder som gäller. Tack vare Interteks globala nätverk med experter och laboratorier runtom i världen kan vi se till att du får ut din produkt snabbt och smidigt på olika marknader.

Vårt laboratorium är ackrediterat av SWEDAC och anmält organ/ Notified Body (Nr 0413) för ett flertal av EU:s olika direktiv: Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, R&TTE-direktivet och Medicintekniska produktdirektivet.

För att era produkter ska kunna säljas på den europeiska marknaden måste de uppfylla kraven i tillämpliga direktiv och vara CE-märkta. Du som tillverkare måste se till att det finns korrekt dokumentation som grund för CE-märkning, som visar att produkten uppfyller kraven i den tillämpliga standarden. 

Genom att låta oss på Intertek certifiera era produkter försäkrar ni er om att ni uppfyller gällande krav på kvalitet och säkerhet och höjer samtidigt värdet på era produkter.

Som ett av Sveriges ledande företag inom certifiering av ledningssystem kan vi även erbjuda certifiering mot bl a  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom bl a CSR och leverantörsutvärdering.

Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för ditt företag. Vi tar hand om hela den regulatoriska processen och ser till att du har vad som krävs på varje enskild marknad. 

 

Tillverkningsindustri  


Läs mer om våra tjänster 

Rådgivning och konsultation
Provning och Certifiering

Intertek är ett av världens ledande företag inom provning och certifiering. Läs mer här:

Utbildning

Ta del av vårt stora utbud av kurser och seminarier via Intertek Academy.

Kalibrering
Verifiering