Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Andreas Marström 
Kontakta Andreas Marström
+46-8 750 0162

 Maila en förfrågan

 

Kvalitetssäkring

Intertek erbjuder kvalitetssäkring för hela värdekedjan – från FoU till eftermarknad.

Har vi designat en säker produkt? Lever produkten upp till alla myndighets- och konsumentkrav på de marknader där den ska säljas? Tar våra leverantörer sitt ansvar för drägliga arbetsförhållanden för sina anställda? Hanterar vi de kemikalier vi använder på rätt sätt? Säkerställer våra produktionsprocesser den höga kvalitet våra kunder kräver? 

Kvalitetssäkring handlar om att identifiera och hantera risker i verksamheten. Idag har många företag oerhört komplexa leverantörskedjor. Samtidigt har de ett tydligt ansvar gentemot dagens medvetna och uppkopplade konsumenter: produkten ska vara säker, tillverkad på ett etiskt och miljövänligt sätt och hålla vad den lovar vad gäller prestanda och livslängd. 

Vi kan bland annat hjälpa ditt företag att: 

  • säkra kvalitet, säkerhet och spårbarhet hos råvaror och komponenter.
  • identifiera och hantera risker i leverantörskedjan.
  • följa upp era leverantörer utifrån krav på etik och miljö.
  • hantera marknadstillträde världen över.
  • inspektera era egna och leverantörers produktionsanläggningar.
  • testa och certifiera att era produkter lever upp till myndighets- och marknadskrav på exempelvis elsäkerhet, miljötålighet och energieffektivitet.
  • revidera och certifiera era ledningssystem inom bland annat kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö.
  • hantera kemikalier i produktion eller i komponenter.  
  • Intertek är världsledande inom kvalitetssäkring. Vi finns i över 100 länder och erbjuder tjänster inom kvalitetssäkring anpassade för hela värdekedjan – FoU, upphandling av råmaterial och komponenter, tillverkning, transporter, distribution och återförsäljare och consumer management – för de flesta branscher.  
 

 

Kvalitetssäkring