Intertek (www.intertek.com)

Policys och avtalsvillkor Intertek Semko AB

Läs Intertek INFO du också!

Intertek INFO håller dig uppdaterad om allt som händer inom provnings- och certifieringsvärlden.

Läs tidningen här.

Eller beställ en kostnadsfri prenumeration genom att maila din fullständiga adress till info-sweden@intertek.com

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Om oss

I över 130 år har företag runt om i världen vänt sig till Intertek för att säkerställa att deras produkter, processer och system håller hög kvalitet och är säkra att använda.

Intertek arbetar med mycket mer än provning, inspektion och certifiering; vi hjälper våra kunder förbättra prestanda, effektivisera tillverkning och logistikkedjor, övervinna hinder och minska risker vid tillträde till nya marknader. Med vår hjälp kan våra kunder öka värdet av sina produkter, skapa konkurrensfördelar, minimera negativ miljöpåverkan och bygga respekterade varumärken.

Med över 40 000 anställda i 100 länder är Intertek en av de största aktörerna i branschen. Vi är experter på regelverk och standarder. Oavsett om din verksamhet är global eller lokal kan vi se till att dina produkter lever upp till kraven på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och socialt ansvar på i stort sett alla marknader världen över. Vi innehar en stor mängd globala ackrediteringar och avtal och vårt kunnande om hur man hanterar regelverk och marknadskrav är oöverträffat. 

Våra värderingar

Professionalism 

Vi bemöter våra kunder, varandra och våra samarbetspartners med lyhördhet och respekt. Vi värnar om vårt oberoende och håller vad vi lovar  ̶  alltid med våra kunders bästa för ögonen. 

Engagemang 

Vi är en global familj som värdesätter mångfald och ger varandra energi och förtroende. Tillsammans påverkar vi vår egen framtid och skapar hållbar tillväxt, för alla. 

Kundnytta 

Vi är proaktiva och agerar med förståelse för våra kunders behov och det värde våra tjänster tillför.

Our Purpose

To bring quality and safety to life.

Our Mission

To exceed our customers’ expectations with innovative and bespoke Assurance, Testing, Inspection and Certification services for their operations and supply chain. Globally. 24/7.

Our Vision

To become the world’s most trusted partner for Quality Assurance.

 

Ackrediteringar

Våra provningslaboratorier i Sverige (Kista, Järfälla och Västerås) är ackrediterade av det svenska ackrediteringsorganet Swedac inom följande områden: