Intertek (www.intertek.com)

Policys och avtalsvillkor Intertek Semko AB

Läs Intertek INFO du också!

Intertek INFO håller dig uppdaterad om allt som händer inom provnings- och certifieringsvärlden.

Läs tidningen här.

Eller beställ en kostnadsfri prenumeration genom att maila din fullständiga adress till info-sweden@intertek.com

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Om oss

I över 127 år har företag runt om i världen vänt sig till Intertek för att säkerställa att deras produkter, processer och system håller hög kvalitet och är säkra att använda.

Intertek arbetar med mycket mer än provning, inspektion och certifiering; vi hjälper våra kunder förbättra prestanda, effektivisera tillverkning och logistikkedjor, övervinna hinder och minska risker vid tillträde till nya marknader. Med vår hjälp kan våra kunder öka värdet av sina produkter, skapa konkurrensfördelar, minimera negativ miljöpåverkan och bygga respekterade varumärken.

Med över 38 000 anställda i 100 länder är Intertek en av de största aktörerna i branschen. Vi är experter på regelverk och standarder. Oavsett om din verksamhet är global eller lokal kan vi se till att dina produkter lever upp till kraven på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och socialt ansvar på i stort sett alla marknader världen över. Vi innehar en stor mängd globala ackrediteringar och avtal och vårt kunnande om hur man hanterar regelverk och marknadskrav är oöverträffat. 

 

Ackrediteringar

Våra provningslaboratorier i Sverige (Kista, Järfälla och Västerås) är ackrediterade av det svenska ackrediteringsorganet Swedac inom följande områden: