Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Erik Wallerfelt

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-8-750 0346

Maila en förfrågan

ETL och ”unlisted components”

För att ETL-märket ska få sättas på en produkt krävs att även de komponenter som ingår i produkten är provade och certifierade av ett ackrediterat provningslabb enligt gällande komponentstandard.

Om en produkt som ska ETL-märkas innehåller icke-certifierade komponenter, måste även dessa komponenter provas separat. Dessutom måste dessa icke-certifierade komponenter som provas och certifieras i samband med certifieringen av produkten – vanligen kallade ”unlisted components” – provas om varje år, en så kallad ”annual unlisted component-provning”.  Det innebär att en begränsad provning görs för att säkerställa att komponenten inte har ändrats sedan produkten certifierades. Görs inte det suspenderas komponentens provningsrapport och produktens certifikat kan dras tillbaka.

Detta innebär att den kund som har unlisted components i sin produkt varje år måste skicka in alla dessa komponenter för begränsad provning till provningslabbet.

Det enklaste sättet av undvika detta är att så långt det är möjligt använda certifierade komponenter. 

 

 

ETL

ETL-märket öppnar dörren till Nordamerika! Tack vare Interteks ETL-märke, vår flexibilitet och snabba handläggning, får du ut dina produkter på marknaden snabbt, smidigt och kostnadseffektivt.

I USA och Kanada finns ingen motsvarighet till den europeiska CE-märkningen. Grundkravet är i stället att dina produkter måste uppfylla nationell standard. För många produkter och i vissa delstater finns dessutom krav på märkning som visar att din produkt har godkänts av ett nationellt accepterat provningslaboratorium. Ett av dessa är Intertek.

Tack vare Interteks ETL-märke, vår flexibilitet och snabba handläggning, får du ut dina produkter på marknaden snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Intertek är nämligen ett av de provningslaboratorier som är ackrediterade av OSHA (Occupational Safety and Health Administration) och SCC (Standards Council of Canada) för att prova och certifiera att elektriska, medicintekniska och gas- och oljeeldade produkter är säkra att använda i USA respektive Kanada efter gällande standard.

ETL WP banner

ETL-märket är allt du behöver

Många ackrediterade provningslaboratorier har egna märken, till exempel ETL, UL och CSA. Märket visar att produkten uppfyller nationella standarder, såsom ANSI, ASME, CSA, IEC, NFPA, NSF och UL.

ETL-märket på dina produkter intygar alltså att de är godkända för försäljning på den nordamerikanska marknaden, precis som ett UL- eller CSA-märke skulle göra. Den enda skillnaden mellan märkena ligger i den service och de tjänster som de olika provningslaboratorierna kan erbjuda.

Flexibel provning och fortlöpande övervakning

Intertek erbjuder ett komplett paket för att dina produkter ska kunna förses med ETL-märket och få säljas i Nordamerika. Provningen utförs i något av våra laboratorier eller på plats i din fabrik om det rör sig om större maskiner eller anläggningar. I samband med att en produkt certifieras kräver OSHA och SCC också fortlöpande inspektioner för att kontrollera att de certifierade produkterna tillverkas i enlighet med certifieringens villkor, något som Intertek också utför.

Sök efter ETL-märkta produkter här.

 

ETL