Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Erik Wallerfelt

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-8-750 0346

Maila en förfrågan

 

CB-certifiering

CB-certifiering är både kostnadseffektivt och tidsbesparande för de företag som exporterar sina produkter till många länder.

CB-systemet (IECEE CB Scheme) är en överenskommelse mellan ett stort antal länder och certifieringsorgan om acceptans av varandras testrapporter och certifikat avseende säkerheten i elektrisk/a och elektronisk/a produkter, utrustning och komponenter.   

En provning, ett certifikat möjliggör globalt marknadstillträde

En tillverkare som har ett CB-certifikat för en produkt kan ansöka om nationell certifiering och märkning hos certifieringsorganisationer i samtliga medlemsländer. I regel behövs inga ytterligare provningar göras. För företag som exporterar sina produkter till flera länder är CB-certifiering både kostnadseffektivt och tidsbesparande.

Syftet är att främja handeln genom att främja harmonisering av nationella och internationella standarder och genom ett samarbete mellan nationella cerifieringsorgan (NCBs, National Certification Bodies) i hela världen. CB-systemet  baseras på IECs internationella standarder  och hanteras av IECEE, the IEC System for conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and components. 

Intertek erbjuder provning, certifiering och rådgivning inom ramen för CB.

Vi erbjuder även

CB-FCS (Full Certification Scheme)

CB HSTS (Hazardous Substances Testing)

CB E3 (Energy Efficiency Testing)

 

CB-certifikat