Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Erik Wallerfelt

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-8-750 0346

Maila en förfrågan

Så här använder du S-märket!

Interteks användarguide informerar om villkoren för användning av Interteks certifieringsmärken på din produkt, på dina förpackningar och inte minst i din marknadsföring.

Ladda ned guiden här.

Våra kunder och S-märket

Vill du veta mer om vad S-märket betyder för våra kunder? Läs mer här. 

 

 

S-märket

S-märket är en europeisk symbol för säkerhet. Symbolen visar att din elektriska eller elektroniska produkt är provad och certifierad av en oberoende part – Intertek Semko AB.

LVD, Lågspänningsdirektivet, som behandlar säkerhetskrav, ställer krav på CE-märkning av produkter innan de får säljas inom Europa. Det är dock tillverkaren själv som CE-märker produkten. För att öka trovärdigheten för produktens säkerhet väljer många företag S-märkning som ett komplement till sin CE-märkning. 

S-märkning innebär att er produkt provas mot valda europeiska produktstandarder för kontroll av elsäkerhet, brandskydd, mekaniska skaderisker och strålningsrisker med mera. För att erhålla S-märket krävs att ett oberoende provningslaboratorium har kontrollerat att produkten uppfyller gällande produktsäkerhetskrav inom EU. Fördelar med det är bl a att

  • ni skyddar ert varumärke genom att anlita en oberoende part. Intertek ser till att er produkt stämmer överens med rådande krav och ni undviker därmed risken för brister i säkerhet.
  • ni ökar produktens värde då den motsvarar de högt ställda kraven på säkerhet – något ni har möjlighet att framhäva i såväl marknadsföring som prissättning gentemot era kunder.
  • ni frigör era egna resurser och kan sätta fokus på er kärnverksamhet genom att låta våra experter se till att ni uppfyller säkerhetskraven.
  • ni säkerställer kvaliteten i produktionen genom våra regelbundna fabriksinspektioner. 

Har du för övrigt tänkt på att nästan överallt i Europa börjar säkerhet med ”S”? – Sicherheit (tyska), Seguridad (spanska), Sécurité (franska), Sicurezza (italienska), Segurança (portugisiska) och Säkerhet (svenska). 

 

S-märket