Intertek (www.intertek.com)
 

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Kostnadsfritt webinar: Ny dataskyddslag ersätter PUL – vad innebär lagen och hur påverkas er verksamhet?

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning. Den skärpta lagen kommer att få stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Dessutom riskerar de företag, organisationer, myndigheter och kommuner som inte lever upp till de nya lagkraven att få betala böter upp till 4 % av omsättningen.

 Att lagar efterlevs är numera ett uttalat krav i många ISO-standarder. En ISO-certifierad organisation som inte har processer för detta riskerar att förlora sin certifiering. Därför är det viktigt att hålla sig informerad om framtida lagändringar och vad de kan innebära för den egna organisationen. EU:s dataskyddsförordning innebär stora förändringar jämfört med PUL – det är alltså hög tid att börja förbereda organisationen nu!

Ta del av vårt redan inspelade webinarium och lär dig mer av våra experter. Webinariet tar 50 minuter med en efterföljande frågestund på 10 min. Det går att pausa och lyssna vid olika tillfällen på tider som passar dig bäst.

Klicka här för att titta och lyssna på vårt webinarium 

Innehåll

  • Vilka är de viktigaste skillnaderna gentemot PUL?
  • Utökade krav på hantering av personuppgifter?
  • Hur påverkas organisationer av förändringen?
  • Vad innebär den nya rollen dataskyddsombud?
  • Vad händer när kraven inte uppfyllts?
  • Hur förbereder man sig? 

Föreläsare

Per Sundqvist informationssakerhet

Per Sundqvist, Program Manager Informationssäkerhet och Lead auditor, Intertek

Peter Olausson

 Peter Olausson,  Lead Auditor Informationssäkerhet, Intertek 

 

Klicka här för att titta och lyssna på vårt webinarium

 

Frågor 
Maila oss gärna om du har frågor, kontakt@intertek.com