Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

  wallerfelt_vit

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-733-750049

Maila en förfrågan 

Vill du veta mer?

Eva Fontes

Kontakta Eva Fontes
+46-8 750 0430

Maila en förfrågan 

 

Energi

Vi hjälper våra kunder leverera säkra, kostnadseffektiva och rena energilösningar.

Intertek stöttar tillverkare i energisektorn med den provning och certifiering som krävs för att komma in på marknader runt om i världen. Vi kan både fossil och förnybar energi och med våra rådgivnings-, provnings-, certifierings- och riskhanteringstjänster, kan vi finnas med som en partner från utveckling till lansering och eftermarknadsarbete. Med vår hjälp kan våra kunder optimera sina resurser, komma snabbare ut på marknaden och, väl där, vårda sitt varumärke.

Vi är experter på regler och direktiv och guidar våra kunder genom det komplexa regelverk som omgärdar vind-, sol- och vågkraft. Vi är också ackrediterade att verifiera den utsläppsrapport som krävs för handel med utsläppsrätter. Våra tjänster inom energieffektivitetsprovning och märkning hjälper våra kunder att vinna konkurrensfördelar världen över.

Inom batteri och energilagring kan vi, med vår långa erfarenhet och vårt djupa kunnande, bland annat erbjuda säkerhets- och prestandaprovning av batterier, bränsleceller och kringutrustning för de flesta användningsområden, inklusive elfordon. Vi har också en omfattande konsultverksamhet kring batterier och bränsleceller.

Förutom internationella standarder inom bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö, är vi ackrediterade att certifiera energiledningssystem enligt EN 16001 och ISO 50001, vilket exempelvis krävs för deltagande i det Program för Energieffektivisering (PFE) som drivs av Energimyndigheten. Vi erbjuder också oberoende granskning av kontrollsystem för ansökan om hållbarhetsbesked för hela leveranskedjan av biobränslen.

Genom vårt internationella nätverk erbjuder vi även kunder inom petroleum-, olja- och gasindustrin provning, inspektion, rådgivning, analys och utvärdering. För kärnkraftindustrin erbjuder vi, bland annat, provning av ingående komponenter såsom turbiner, generatorer och värmepannor samt revision, analys och inspektion. 

 

Energi