Intertek (www.intertek.com)

Certifiering för förebyggande av mutor och korruption (ISO 37001)

Som ett av de första certifieringsorganen i Sverige erbjuder Intertek certifiering enligt den nya standarden för förebyggande av mutor – ISO37001. Dessutom bistår vi våra kunder med ett antal övriga tjänster inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Vår nya expert inom mutor och korruption

Louise-Brown

Louise Brown, Senior Advisor Business Integrity& Anti-corruption, är Interteks nya expert inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Webinar: Så hanterar ni slaveri i leverantörskedjan

Lär dig mer om vilka typer av slaveri som finns idag, hur man hanterar slaveri i leverantörskedjan, och vad innebär Modern Slavery act i praktiken. 


Ta del av webinariet här.

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad den nya standarden ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Vill du veta mer?

Christopher Krutröök  
Kontakta Christopher Krutrök

+46-8-750 0189

Maila en förfrågan

 

Hållbarhet och CSR

En global partner inom hållbarhet.

Det mesta av det vi gör på Intertek syftar till ökad hållbarhet i våra kunders verksamhet. Provning, certifiering och leverantörsgranskning är viktiga verktyg för att säkerställa en hållbar utveckling i alla led i produktionskedjan. Att låta certifiera ert ledningssystem enligt ISO 9001 eller ISO 14001, eller att prova och tredjepartscertifiera era produkter vad gäller till exempel elsäkerhet eller energieffektivitet, visar på ett tydligt sätt att företaget tar ansvar för sina kunder och samhället de verkar i. 

Intertek hjälper företag med oberoende granskning av leverantörer enligt internationella CSR-program eller företagets egna krav. Inom leverantörsgranskning är vi en av de största aktörerna i världen. Med vår globala räckvidd kan vi hjälpa företag att implementera och utvärdera program inom hållbarhet världen över. 

Dessutom erbjuder vi rådgivning i kemikaliefrågor.  Med vår hjälp kan våra kunder ta hållbarhetsfrågorna ett steg längre och öka trovärdigheten och transparensen i sitt arbete med hållbarhet. Vi stöttar bland annat våra kunder med:

 

vendor-choice-webinar

 

 

Hållbarhet