Intertek (www.intertek.com)

Certifiering för förebyggande av mutor och korruption (ISO 37001)

Som ett av de första certifieringsorganen i Sverige erbjuder Intertek certifiering enligt den nya standarden för förebyggande av mutor – ISO37001. Dessutom bistår vi våra kunder med ett antal övriga tjänster inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Kontroll på leverantörskedjan?

Att som företag ta ansvar för kemikalierna i sina produkter handlar ofta om att ha kontroll på sina leverantörer. Transparens och trovärdighet är idag avgörande för framgång och många företag väljer att integrera kemikaliefrågan som en del i företagets hållbarhetsstrategi. 

Under rubriken Hållbarhet och CSR  har vi samlat olika tjänster till din hjälp.   
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Utvärdering av din organisations arbete med social ansvar – Workplace Condition Assessment (WCA)

Med hjälp av Interteks Workplace Conditions Assessment-program (WCA) kan din organisation arbeta systematiskt med socialt ansvar utifrån branschstandarder och vedertagna arbetssätt.

WCA utgår från Global Social Compliance Programme (GSCP), som stöds av världens största detaljhandelsorganisation och använder en webbaserad plattform som automatiserar och effektiviserar granskningsprocessen för alla parter i leverantörskedjan. 

Programmet uppmärksammar följande områden:

  • Arbetsvillkor: Barn/tvångsarbete, diskriminering, trakasserier, rätt till fackföreningsanslutning,
  • Anställningsvillkor och avtal
  • Hälsa och säkerhet: arbetsskador, säkerhetsrisker, hälsofarliga ämnen, sovsalar och matsalar
  • Ledningssystem: dokumentation och arkiv, medarbetarundersökningar och delaktighet, revisioner och korrigerande åtgärder
  • Miljö: efterföljande av lagkrav, miljöledningssystem, avfall och luftföroreningar 

WCA hjälper din organisation att:

  • Förbättra arbetsvillkoren för era anställda.
  • Få bättre beslutsunderlag baserade på realtidsinformation
  • Säkerställa god bolagsstyrning och "preferred supplier"-status eftersom ni genomför ett program som är i full överensstämmelse med vedertagna arbetssätt i branschen
  • Öka transparensen i leveranskedjan
  • Undvika ”revisionströtthet” – färre, men träffsäkrare revisioner.

för mer information.