Intertek (www.intertek.com)

Våra kursledare

Interteks kursledare är kvalificerade föreläsare och experter på sina områden. Många medverkar i internationella kommittéer för standardiseringsarbete. Detta möjliggör att vi alltid har unika möjligheter till ett brett och förnyat utbud med högaktuella nyheter inom standarder och regelverk.

 

Har du speciella krav?

Då kan vi skräddarsy en utbildning för dina behov.

Kontakta oss här >>

      

Vill du veta mer?

 camilla torebrandt vit

Kontakta Camilla Torebrandt
+46 8 750 0177

Maila en förfrågan

 

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. 

 

 

Intertek Academy

Vårt kalendarium är i ständig utveckling.

Kalendariet fylls på hela tiden i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. De flesta av våra utbildningar i vårt utbud kan också ges som företagsinterna.

Saknar du någon utbildning?

Hitta din utbildning efter bransch.

Missa inga viktiga utbildningar

Håll dig uppdaterad - anmäl dig till våra e-postutskick med aktuellt kursutbud.

button-epost-utskick

 

UtbildningDatum Plats
2019
Mars
Internrevision & revisionsteknik5-7 marsStockholm
REACH registrering12 marsStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem12-13 marsStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet12-13 marsStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)13 marsStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk14 marsStockholm
HACCP för FSSC 2200014 marsStockholm
RED - Trådlös kommunikation19 marsStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet19 marsStockholm
Proposition 6520 marsStockholm
ISO 45001, Arbetsmiljöledning20-21 marsStockholm
Elektriska handverktyg och trädgårdsmaskiner enligt IEC/EN 62841-121 marsStockholm
REACH för varor26 marsStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter28 marsStockholm
April
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO149712 aprilStockholm
Grundkurs i EMC3 aprilStockholm
Internrevision fortsättningskurs3-4 aprilStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-inkl nya MDR3-4 aprilStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability9 aprilStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes11-12 aprilStockholm
Maj
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive Amendment 1 samt riskhantering7-8 majStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel7 majStockholm
REACH registrering7 majStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)8 majStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs8 majStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem14-15 majStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet14-15 majStockholm
HACCP för FSSC 2200016 majStockholm
REACH för varor16 majStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk21 majStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål21 majStockholm
Batterikunskap22 majStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet22-23 majStockholm
Litiumjonbatterier23 majStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter28 majStockholm
Juni
RED - Trådlös kommunikation11 juniStockholm
ISO 45001, Arbetsmiljöledning11-12 juniStockholm