Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek Academy Kalendarium

Utbildningar, Seminarier, Workshops

Kalendariet fylls på hela tiden, i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. För att hålla dig uppdaterad, återkom gärna med jämna mellanrum eller anmäl dig till våra epostutskick, så får du automatiskt information om vårt aktuella utbud! Saknar du någon utbildning? Här kan du också söka utbildning efter bransch och får då fram även de utbildningar som vi erbjuder som just nu inte har ett datum satt.

De flesta av våra utbildningar som beskrivs nedan kan också ges som företagsinterna. Vi skräddarsyr också  utbildningar, så att de stämmer överens med just era önskemål och behov. Kontakta oss på utbildning@intertek.com så berättar vi mer alt. tag del av Intertek Academy kurskatalog

UtbildningDatum Plats
Maj
Konfliktmineraler - ny lagstiftning3 majStockholm
Ecodesign - Energi- och prestandakrav på LED10 majStockholm
RoHS och WEEE10-11 majStockholm
Grundkurs i EMC17 majStockholm
REACH för varor18 majStockholm
R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation18 majStockholm
IEC/EN 60598-1, ed 819 majStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet24-25 majStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål25 majStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter26 majStockholm
Lead Auditor Business Continuity Management - ISO 2230130maj-3juniStockholm
ISO 14001 i praktiken - Miljöledningssystem31 maj-1 juniStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt riskhantering31 maj-1 juniStockholm
Juni
Batterikunskap1 juniStockholm
Litiumjonbatterier2 juniStockholm
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO149717 juniStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes8 juniStockholm
IEC/EN 60335-18-9 juniStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability9 juniStockholm
Leverantörsuppföljning av sociala krav (CSR)14-17 juniStockholm
EN ISO 13485 - Kvalitetssystem för medicinteknik14-15 juniStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter16-17 juniStockholm
September
ISO 14001 i praktiken - Miljöledningssystem7-8 septemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter8 septemberStockholm
R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation20 septemberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter21-22 septemberStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)21-22 septemberStockholm
Det nya LVD-direktivet27 septemberStockholm
ISO 27001 - Online-utbildning27 septemberOnline
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet28-29 septemberStockholm
REACH för varor28 septemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel29 septemberStockholm
Oktober
Exponeringsscenarier och e-SDS4 oktoberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet4-5 oktoberStockholm
Grundkurs i EMC6 oktoberStockholm
Lead Auditor Business Continuity Management - ISO 2230110-14 oktoberStockholm
REACH registrering 201818 oktoberStockholm
IUCLID, programvaran för REACH registrering19 oktoberStockholm
IEC/EN 60598-1, ed 819 oktoberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter20 oktoberStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål25 oktoberStockholm
ISO 1702525-26 oktoberStockholm
Leverantörsuppföljning av sociala krav (CSR) - CPI utbildning25-28 oktoberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs26-27 oktoberStockholm
November
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet8-9 novemberStockholm
RoHS - Den tekniska filen enligt 505819 novemberStockholm
HACCP för FSSC 2200010 novemberStockholm
Det nya LVD-direktivet10 novemberStockholm
Konfliktmineraler - ny lagstiftning15 novemberStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt riskhantering15-16 novemberStockholm
R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation16 novemberStockholm
REACH för varor17 novemberStockholm
Grundkurs i EMC22 novemberStockholm
IEC/EN 60335-122-23 novemberStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)23-24 novemberStockholm
Batterikunskap23 novemberStockholm
Litiumjonbatterier24 novemberStockholm
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO1497129 novemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet29-30 novemberStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability30 novemberStockholm
December
ISO 27001 i praktiken - ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)1 decemberStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes1 decemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter1 decemberStockholm
Exponeringsscenarier och e-SDS6 decemberStockholm
Internrevision & revisionsteknik6-8 decemberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter7-8 decemberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet14-15 decemberStockholm
ISO 14001 i praktiken - Miljöledningssystem14-15 decemberStockholm