Intertek (www.intertek.com)

Våra kursledare

Interteks kursledare är kvalificerade föreläsare och experter på sina områden. Många medverkar i internationella kommittéer för standardiseringsarbete. Detta möjliggör att vi alltid har unika möjligheter till ett brett och förnyat utbud med högaktuella nyheter inom standarder och regelverk.

 

Har du speciella krav?

Då kan vi skräddarsy en utbildning för dina behov.

Kontakta oss här >>

      

Vill du veta mer?

 camilla torebrandt vit

Kontakta Camilla Torebrandt
+46 8 750 0177

Maila en förfrågan

 

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. 

 

 

Intertek Academy

Vårt kalendarium är i ständig utveckling.

Kalendariet fylls på hela tiden i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. De flesta av våra utbildningar i vårt utbud kan också ges som företagsinterna.

Saknar du någon utbildning?

Hitta din utbildning efter bransch.

Missa inga viktiga utbildningar

Håll dig uppdaterad - anmäl dig till våra e-postutskick med aktuellt kursutbud.

button-epost-utskick

 

UtbildningDatum Plats
2018
September
Elsäkerhet för belysning - IEC/EN 60598-1, ed 818 septemberStockholm
REACH för varor19 septemberStockholm
Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-119-20 septemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet20 septemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk25 septemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter26 septemberStockholm
ISO 45001, Arbetsmiljöledning26-27 septemberStockholm
Anti-korruption, ny standard ISO 3700127 septemberStockholm
Oktober
RED - Trådlös kommunikation2 oktoberStockholm
Grundkurs i EMC2 oktoberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-inkl nya MDR3-4 oktoberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem9-10 oktoberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet9-10 oktoberStockholm
HACCP för FSSC 2200011 oktoberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel16 oktoberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs17 oktoberStockholm
Internrevision fortsättningskurs17-18 oktoberStockholm
Elektriska elverktyg och trädgårdsmaskiner enligt IEC/EN 62841-118 oktoberStockholm
ISO 17025 - Kvalitetsledningssytem för Laboratorier23-24 oktoberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet23-24 oktoberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter25 oktoberStockholm
November
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik5-6 novemberStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter7-8 novemberStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive Amendment 1 samt riskhantering7-8 novemberStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes13 novemberStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål14 novemberStockholm
Batterikunskap14 novemberStockholm
Litiumjonbatterier15 novemberStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability15 novemberStockholm
RED - Trådlös kommunikation20 novemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet20 novemberStockholm
Proposition 6521 novemberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem21-22 novemberStockholm
IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning22 novemberStockholm
Anti-korruption, ny standard ISO 3700127 novemberStockholm
Grundkurs i EMC27 novemberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-inkl nya MDR28-29 novemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk29 novemberStockholm
December
ISO 45001, Arbetsmiljöledning4-5 decemberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet4-5 decemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel5 decemberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs6 decemberStockholm
HACCP för FSSC 220006 decemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter6 decemberStockholm
REACH registrering11 decemberStockholm
Internrevision fortsättningskurs11-12 decemberStockholm
REACH för varor12 decemberStockholm