Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek Academy Kalendarium

Utbildningar, Seminarier, Workshops

Kalendariet fylls på hela tiden, i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. För att hålla dig uppdaterad, återkom gärna med jämna mellanrum eller anmäl dig till våra epostutskick, så får du automatiskt information om vårt aktuella utbud! Saknar du någon utbildning? Här kan du också söka utbildning efter bransch och får då fram även de utbildningar som vi erbjuder som just nu inte har ett datum satt.

De flesta av våra utbildningar som beskrivs nedan kan också ges som företagsinterna. Vi skräddarsyr också  utbildningar, så att de stämmer överens med just era önskemål och behov. Kontakta oss på utbildning@intertek.com så berättar vi mer alt. tag del av Intertek Academy kurskatalog 

UtbildningDatum Plats
Mars
RoHS och WEEE8-9 marsStockholm
Det nya LVD-direktivet9 marsStockholm
ISO 27001 - Online-utbildning10 marsOnline
RoHS i praktiken enligt EN 50 58114 marsStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)15-16 marsStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter16 marsStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet21-22 marsStockholm
Exponeringsscenarier och e-SDS22 marsStockholm
Food Fraud - Livsmedelsfusk, hur man arbetar med verktyg som VACCP & TACCP23 marsStockholm
HACCP för FSSC 2200023 marsStockholm
REACH för varor23 marsStockholm
IUCLID, programvaran för REACH registrering28 marsStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter28-29 marsStockholm
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik28-29 marsStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter30-31 marsStockholm
April
RED - Trådlös kommunikation4 aprilStockholm
Internrevision & revisionsteknik4-6 aprilStockholm
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning5-6 aprilStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem19-20 aprilStockholm
CSR- Corporate Social Responsibility24 aprilStockholm
Grundkurs i EMC25 aprilStockholm
REACH registrering 201825 aprilStockholm
CSR- Fördjupningskurs25-28 aprilStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel26 aprilStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet26-27 aprilStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs27 aprilStockholm
ISO 27001 i praktiken - ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)27 aprilStockholm
Maj
Konfliktmineraler - ny lagstiftning3 majStockholm
ISO 170253-4 majStockholm
RoHS i praktiken enligt EN 50 5814 majStockholm
Biocidprodukter, biocidbehandlade varor och biocidförordningen9 majStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter9-10 majStockholm
IEC/EN 60335-110-11 majStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet16-17 majStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter17 majStockholm
HACCP för FSSC 2200018 majStockholm
IEC/EN 60598-1, ed 818 majStockholm
REACH för varor18 majStockholm
Global kemilagstiftning för varor - en överblick19 majStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål23 majStockholm
Food Fraud - Livsmedelsfusk, hur man arbetar med verktyg som VACCP & TACCP23 majStockholm
Bränsleceller23 majStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability24 majStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt riskhantering30-31 majStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet30-31 majStockholm
Batterikunskap30 majStockholm
Litiumjonbatterier31 majStockholm
Juni
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO149717 juniStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes8 juniStockholm
September
CE-märkning av medicintekniska produkter13-14 septemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel19 septemberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs20 septemberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem20-21 septemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter21 septemberStockholm
ISO 27001 - Online-utbildning22 septemberStockholm
RED - Trådlös kommunikation26 septemberStockholm
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning26-27 septemberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet27-28 septemberStockholm
Oktober
CSR - Corporate Social Responsibility2 oktoberStockholm
CSR- Fördjupningskurs3-6 oktoberStockholm
Food Fraud - Livsmedelsfusk, hur man arbetar med verktyg som VACCP & TACCP10 oktoberStockholm
Utveckling av medicintekniska produkter19 oktoberStockholm
Grundkurs i EMC19 oktoberStockholm
IEC/EN 60598-1, ed 819 oktoberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet24-25 oktoberStockholm
ISO 1702525-26 oktoberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter26 oktoberStockholm
HACCP för FSSC 2200026 oktoberStockholm
November
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik6-7 novemberStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt riskhantering7-8 novemberStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter8-9 novemberStockholm
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning8-9 novemberStockholm
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO1497114 novemberStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes15 novemberStockholm
ISO 27001 i praktiken - ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)16 novemberStockholm
RED - Trådlös kommunikation16 novemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel21 novemberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs22 novemberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem22-23 novemberStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability21 novemberStockholm
IEC/EN 60335-128-29 novemberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter29-30 novemberStockholm
December
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet5-6 decemberStockholm
Batterikunskap5 decemberStockholm
Litiumjonbatterier6 decemberStockholm
HACCP för FSSC 220007 decemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter7 decemberStockholm
Grundkurs i EMC12 decemberStockholm
Food Fraud - Livsmedelsfusk, hur man arbetar med verktyg som VACCP & TACCP12 decemberStockholm
Bränsleceller12 decemberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet13-14 decemberStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål14 decemberStockholm