Intertek (www.intertek.com)

Våra kursledare

Interteks kursledare är kvalificerade föreläsare och experter på sina områden. Många medverkar i internationella kommittéer för standardiseringsarbete. Detta möjliggör att vi alltid har unika möjligheter till ett brett och förnyat utbud med högaktuella nyheter inom standarder och regelverk.

 

Har du speciella krav?

Då kan vi skräddarsy en utbildning för dina behov.

Kontakta oss här >>

      

Vill du veta mer?

 camilla torebrandt vit

Kontakta Camilla Torebrandt
+46 8 750 0177

Maila en förfrågan

 

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. 

 

 

Intertek Academy

Vårt kalendarium är i ständig utveckling.

Kalendariet fylls på hela tiden i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. De flesta av våra utbildningar i vårt utbud kan också ges som företagsinterna.

Saknar du någon utbildning?

Hitta din utbildning efter bransch.

Missa inga viktiga utbildningar

Håll dig uppdaterad - anmäl dig till våra e-postutskick med aktuellt kursutbud.

button-epost-utskick

 

UtbildningDatum Plats
2019
Maj
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive Amendment 1 samt riskhantering7-8 majStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel7 majStockholm
REACH registrering7 majStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)8 majStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs8 majStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem14-15 majStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet14-15 majStockholm
HACCP för FSSC 2200016 majStockholm
REACH för varor16 majStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk21 majStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål21 majStockholm
Batterikunskap22 majStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet22-23 majStockholm
Litiumjonbatterier23 majStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter28 majStockholm
Juni
RED - Trådlös kommunikation11 juniStockholm
ISO 45001, Arbetsmiljöledning11-12 juniStockholm
September
REACH registrering10 septemberStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)11 septemberStockholm
FSPCA PCQI training - food exports into the U.S.16-18 septemberVantaa/Helsinki, Finland
Elsäkerhet för belysning - IEC/EN 60598-1, ed 817 septemberStockholm
Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-118 septemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet19 septemberStockholm
REACH för varor24 septemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk24 septemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter26 septemberStockholm
Oktober
RED - Trådlös kommunikation1 oktoberStockholm
Grundkurs i EMC3 oktoberStockholm
Arbetsmiljöledning3-4 oktoberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet8-9 oktoberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem8-9 oktoberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-inkl MDR9-10 oktoberStockholm
HACCP för FSSC 2200010 oktoberStockholm
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO1497110 oktoberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel15 oktoberStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability15 oktoberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs16 oktoberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter17 oktoberStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive Amendment 1 samt riskhantering22-23 oktoberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet23-24 oktoberStockholm
November
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik5-6 novemberStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes inkl. IEC 823045-6 novemberStockholm
Batterikunskap6 novemberStockholm
Litiumjonbatterier7 novemberStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter7-8 novemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet12 novemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel13 novemberStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål14 novemberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs14 novemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk19 novemberStockholm
Internrevision & revisionsteknik19-21 novemberStockholm
Grundkurs i EMC21 novemberStockholm
IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning27 novemberStockholm
Internrevision fortsättningskurs27-28 novemberStockholm
December
REACH registrering3 decemberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet3-4 decemberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem3-4 decemberStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)4 decemberStockholm
HACCP för FSSC 220005 decemberStockholm
Arbetsmiljöledning10 -11 decemberStockholm
REACH för varor10 decemberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet10-11 decemberStockholm