Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek Academy Kalendarium

Utbildningar, Seminarier, Workshops

Kalendariet fylls på hela tiden, i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. För att hålla dig uppdaterad, återkom gärna med jämna mellanrum eller anmäl dig till våra epostutskick, så får du automatiskt information om vårt aktuella utbud! Saknar du någon utbildning? Här kan du också söka utbildning efter bransch och får då fram även de utbildningar som vi erbjuder som just nu inte har ett datum satt.

De flesta av våra utbildningar som beskrivs nedan kan också ges som företagsinterna. Vi skräddarsyr också  utbildningar, så att de stämmer överens med just era önskemål och behov. Kontakta oss på utbildning@intertek.com så berättar vi mer alt. tag del av Intertek Academy kurskatalog.   

UtbildningDatum Plats
2018
Mars
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem6-7 marsStockholm
RoHS i praktiken enligt EN 50 5818 marsStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk13 marsStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet13-14 marsStockholm
REACH för varor14 marsStockholm
HACCP för FSSC 2200015 marsStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter15 marsStockholm
ISO 17025 - Kvalitetsledningssytem för Laboratorier20-21 marsStockholm
ISO 45001, Arbetsmiljöledning20-21 marsStockholm
RED - Trådlös kommunikation22 marsStockholm
Anti-korruption, ny standard ISO 3700128 marsStockholm
April
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik9-10 aprilStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter11-12 aprilStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet12 aprilStockholm
IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning17 aprilStockholm
Grundkurs i EMC24 aprilStockholm
REACH registrering 201824 aprilStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)25 aprilStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel25 aprilStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs26 aprilStockholm
Exponeringsscenario och e-SDS26 aprilStockholm
Maj
RED - Trådlös kommunikation2 majStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk2 majStockholm
ISO 17025 - Kvalitetsledningssytem för Laboratorier3-4 majStockholm
Biocidprodukter, biocidbehandlade varor och biocidförordningen8 majStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes8 majStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-inkl nya MDR8-9 majStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet15-16 majStockholm
HACCP för FSSC 2200017 majStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter17 majStockholm
Internrevision & revisionsteknik22-24 majStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål23 majStockholm
Anti-korruption, ny standard ISO 3700124 majStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability24 majStockholm
Batterikunskap29 majStockholm
Litiumjonbatterier30 majStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt riskhantering30-31 majStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem30-31 majStockholm
Juni
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet12-13 juniStockholm
ISO 45001, Arbetsmiljöledning13-14 juniStockholm
September
Elsäkerhet för belysning - IEC/EN 60598-1, ed 818 septemberStockholm
Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-119-20 septemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet20 septemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk25 septemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter26 septemberStockholm
ISO 45001, Arbetsmiljöledning26-27 septemberStockholm
Anti-korruption, ny standard ISO 3700127 septemberStockholm
Oktober
RED - Trådlös kommunikation2 oktoberStockholm
Grundkurs i EMC2 oktoberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-inkl nya MDR3-4 oktoberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem9-10 oktoberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet9-10 oktoberStockholm
HACCP för FSSC 2200011 oktoberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel16 oktoberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs17 oktoberStockholm
ISO 17025 - Kvalitetsledningssytem för Laboratorier23-24 oktoberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet23-24 oktoberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter25 oktoberStockholm
November
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik5-6 novemberStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter7-8 novemberStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes13 novemberStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål14 novemberStockholm
Batterikunskap14 novemberStockholm
Litiumjonbatterier15 novemberStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability15 novemberStockholm
RED - Trådlös kommunikation20 novemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet20 novemberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem21 novemberStockholm
IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning22 novemberStockholm
Anti-korruption, ny standard ISO 3700127 novemberStockholm
Grundkurs i EMC27 novemberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-inkl nya MDR28-29 novemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk29 novemberStockholm
December
ISO 45001, Arbetsmiljöledning4-5 decemberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet4-5 decemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel5 decemberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs6 decemberStockholm
HACCP för FSSC 220006 decemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter6 decemberStockholm