Intertek (www.intertek.com)

Våra kursledare

Interteks kursledare är kvalificerade föreläsare och experter på sina områden. Många medverkar i internationella kommittéer för standardiseringsarbete. Detta möjliggör att vi alltid har unika möjligheter till ett brett och förnyat utbud med högaktuella nyheter inom standarder och regelverk.

 

Har du speciella krav?

Då kan vi skräddarsy en utbildning för dina behov.

Kontakta oss här >>

      

Vill du veta mer?

 camilla torebrandt vit

Kontakta Camilla Torebrandt
+46 8 750 0177

Maila en förfrågan

 

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. 

 

 

Intertek Academy

Vårt kalendarium är i ständig utveckling.

Kalendariet fylls på hela tiden i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. De flesta av våra utbildningar i vårt utbud kan också ges som företagsinterna.

Saknar du någon utbildning?

Hitta din utbildning efter bransch.

Missa inga viktiga utbildningar

Håll dig uppdaterad - anmäl dig till våra e-postutskick med aktuellt kursutbud.

button-epost-utskick

 

UtbildningDatum Plats
November
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik5-6 novemberStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes inkl. IEC 823045-6 novemberStockholm
Batterikunskap6 novemberStockholm
Litiumjonbatterier7 novemberStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter7-8 novemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet12 novemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel13 novemberStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål14 novemberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs14 novemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk19 novemberStockholm
Internrevision & revisionsteknik19-21 novemberStockholm
RoHS i praktiken enligt EN 50 58120 novemberStockholm
Grundkurs i EMC21 novemberStockholm
Global kemilagstiftning för varor - en överblick26 novemberStockholm
IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning27 novemberStockholm
Konfliktmineraler - ny lagstiftning28 novemberStockholm
December
REACH registrering3 decemberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet3-4 decemberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem3-4 decemberStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)4 decemberStockholm
HACCP för FSSC 220005 decemberStockholm
Arbetsmiljöledning10-11 decemberStockholm
REACH för varor10 decemberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet10-11 decemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter11 decemberStockholm
Januari 2020
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter23 januariStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel29 januariStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs30 januariStockholm
Februari
Effektiv hantering av kemiska risker på arbetsplatsen AFS 2011:194 februariStockholm
Grundkurs i EMC13 februariStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet18-19 februariStockholm
Arbetsmiljöledning18-19 februariStockholm
Mars
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem10-11 marsStockholm
Internrevision & revisionsteknik10-12 marsStockholm
Arbetsmiljöledning11-12 marsStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)11 marsStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk12 marsStockholm
RED - Trådlös kommunikation17 marsStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet17-18 marsStockholm
Konfliktmineraler - ny lagstiftning18 marsStockholm
HACCP för FSSC 2200019 marsStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet19 marsStockholm
REACH för varor24 marsStockholm
Effektiv hantering av kemiska risker på arbetsplatsen AFS 2011:1925 marsStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-MDR25-26 marsStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter26 marsStockholm
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik31 mars-1 aprilStockholm
April
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO149711 aprilStockholm
Grundkurs i EMC2 aprilStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter2-3 aprilStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability21 aprilStockholm
RoHS i praktiken enligt EN 50 58121 aprilStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes inkl. IEC 8230422-23 aprilStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet23 aprilStockholm
Global kemilagstiftning för varor - en överblick28 aprilStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter28 aprilStockholm
Maj
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive Amendment 1 samt riskhantering5-6 majStockholm
REACH registrering5 majStockholm
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)6 majStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel6 majStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs7 majStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet12-13 majStockholm
HACCP för FSSC 2200014 majStockholm
REACH för varor14 majStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter19 majStockholm
Elsäkerhet för belysning - IEC/EN 60598-1, ed 819 majStockholm
Elektriska handverktyg och trädgårdsmaskiner enligt IEC/EN 62841-119 majStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål26 majStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk26 majStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet27-28 majStockholm
Batterikunskap27 majStockholm
Litiumjonbatterier28 majStockholm
Juni
RED - Trådlös kommunikation2 juniStockholm
IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning2 juniStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter4 juniStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter-MDR9-10 juniStockholm
Arbetsmiljöledning9-10 juniStockholm
Internrevision & revisionsteknik9-11 juniStockholm
Grundkurs i EMC11 juniStockholm
September
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)10 septemberStockholm
Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-117 septemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter17 septemberStockholm
Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk22 septemberStockholm
REACH för varor23 septemberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet24 septemberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet29-30 septemberStockholm