Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek Academy Kalendarium

Utbildningar, Seminarier, Workshops

Kalendariet fylls på hela tiden, i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. För att hålla dig uppdaterad, återkom gärna med jämna mellanrum eller anmäl dig till våra epostutskick, så får du automatiskt information om vårt aktuella utbud! Saknar du någon utbildning? Här kan du också söka utbildning efter bransch och får då fram även de utbildningar som vi erbjuder som just nu inte har ett datum satt.

De flesta av våra utbildningar som beskrivs nedan kan också ges som företagsinterna. Vi skräddarsyr också  utbildningar, så att de stämmer överens med just era önskemål och behov. Kontakta oss på utbildning@intertek.com så berättar vi mer alt. tag del av Intertek Academy kurskatalog.   

UtbildningDatum Plats
Oktober
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem2-3 oktoberStockholm
CSR - Corporate Social Responsibility2 oktoberStockholm
CSR- Fördjupningskurs3-6 oktoberStockholm
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning4-5 oktoberStockholm
CE-märkning enligt Maskindirektivet5 oktoberStockholm
Food Fraud - Livsmedelsfusk, hur man arbetar med verktyg som VACCP & TACCP10 oktoberStockholm
Biocidprodukter, biocidbehandlade varor och biocidförordningen12 oktoberStockholm
Utveckling av medicintekniska produkter19 oktoberStockholm
Grundkurs i EMC19 oktoberStockholm
IEC/EN 60598-1, ed 819 oktoberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet24-25 oktoberStockholm
Li-jonbatterier för Industrimaskiner och Elektriska Fordon24-25 oktoberStockholm
ISO 1702525-26 oktoberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter26 oktoberStockholm
HACCP för FSSC 2200026 oktoberStockholm
November
EN ISO 13485:2016 - Kvalitetssystem för medicinteknik6-7 novemberStockholm
IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt riskhantering7-8 novemberStockholm
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter8-9 novemberStockholm
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning8-9 novemberStockholm
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO1497114 novemberStockholm
IEC 62304 Medical device software - Software life-cycle processes15 novemberStockholm
ISO 27001 i praktiken - ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)16 novemberStockholm
RED - Trådlös kommunikation16 novemberStockholm
IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning21 novemberStockholm
IEC 62366 - Medical Device Usability21 novemberStockholm
Food Contact 1 - Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel21 novemberStockholm
Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs22 novemberStockholm
ISO 14001:2015 i praktiken - Miljöledningssystem22-23 novemberStockholm
REACH för varor28 novemberStockholm
IEC/EN 60335-128-29 novemberStockholm
Global kemilagstiftning för varor - en överblick29 novemberStockholm
CE-märkning av medicintekniska produkter- inkl nya MDR29-30 novemberStockholm
December
CE-märkning enligt Maskindirektivet5 decemberStockholm
ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet5-6 decemberStockholm
Batterikunskap5 decemberStockholm
Litiumjonbatterier6 decemberStockholm
HACCP för FSSC 220007 decemberStockholm
CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter7 decemberStockholm
Grundkurs i EMC12 decemberStockholm
Food Fraud - Livsmedelsfusk, hur man arbetar med verktyg som VACCP & TACCP12 decemberStockholm
ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet13-14 decemberStockholm
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål14 decemberStockholm
2018
Januari
Internrevision & revisionsteknik16-18 januariStockholm