Intertek (www.intertek.com)

19 mars, 2020

14 maj, 2020

22 oktober, 2020

26 november, 2020

Tid:

09.00-16.00 (inskrivning och kaffe från 08.45)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

5 600 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår

Mer information:

Kursen kan med fördel kombineras med ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet som ges dagarna direkt före.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 

HACCP för FSSC 22000

HACCP är ett välkänt verktyg för livsmedelssäkerhet och ett krav för alla som i någon del av ledet hanterar livsmedel. HACCP är även ett grundelement i bland annat FSSC 22000. Här visar vi hur du tar fram, implementerar och underhåller HACCP i ditt FSSC 22000-arbete.

Syftet med fördjupningsdagen i HACCP är att ge dig kunskap i hur du implementerar styrbara grundförutsättningar och HACCP-planen i FSSC 22000. 

Om utbildningen
Genom att följa praktiska exempel går vi igenom stegen i ISO 22000 för införandet av HACCP med styrande grundförutsättningar och HACCP-planen med CCP:er. 

Ur innehållet

 • Livsmedelssäkerhetsgruppen och dess roll
 • Förberedelser för faroanalys
 • Genomförande av faroanalyser för ett eller flera livsmedel
 • Program för styrbara grundförutsättningar
 • Förutsättningar för införande av HACCP
 • Utformning av HACCP-plan
 • Kritiska Styrpunkter (CCP)
 • Kritiska gränser
 • Övervakningssystem
 • Verifieringsrutiner
 • Validering
 • Kontinuerlig uppdatering av styrbara grundförutsättningar och HACCP-plan
 • Förberedelser för en HACCP-studie
 • Centrala begrepp i HACCP

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen riktar sig till dig som är livsmedelssäkerhets- eller kvalitetsansvarig och behöver fördjupad kunskap i hur ni praktiskt implementerar HACCP för FSSC 22000. Du bör ha grundläggande kunskap i FSSC 22000.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och implementering av ledningssystem.

Utbildningsledare
Kerstin Hansson, Intertek. 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!