Intertek (www.intertek.com)

Tid:

Dag 1: 09.30 - 16.30 (inskrivning med kaffe från 09.00)

Dag 2: 09.00 - 16.00

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

2 dagar

Pris:

11 900 kr + moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår.


Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Certifiering av ledningssystem

Intertek certifierar ledningssystem enligt en mängd generella och branschspecifika standarder, t ex ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning, ISO 27001 för informationssäkerhet,  AFS 2001:1 och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledning, FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet,  ISO TS 16949 för fordonsindustrin och ISO 13485 för medicinteknisk industri.

Läs mer här

 

ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet

Denna utbildning lär dig den nya standarden och vad den betyder för din verksamhet. Öka kundtillfredsställelsen och minska kostnaderna genom att göra rätt från början, med ett väl fungerande kvalitetsledningssystem!

Att systematiskt arbeta med att förbättring och effektivisering av verksamhetens processer borde vara en självklarhet för alla organisationer. Här finns en stor effektiviseringspotential och mycket tid och pengar att spara. Nya ISO 9001:2015 ger dig verktygen för att styra denna process.

Vår utbildning ger dig goda insikter i nyttan av ett väl fungerande ledningssystem. Utbildningen bygger på genomgång, analys och tolkning av ISO 9001. Du får goda insikter i tekniken att bygga ett effektivt ledningssystem men också tips på hur du förbättrar ett befintligt. Vi visar vilka möjligheter den nya standarden ger samt eventuella fällor man bör undvika. 


Ur programmet:

  • Du lär dig vad ett kvalitetsledningssystem är – och hur du arbetar med systemet för bästa möjliga resultat
  • Kvalitetsledning i praktiken - med hjälp av de 7 principerna
  • Processinriktning och processtyrning
  • Riskbaserat tänkande
  • Så arbetar du aktivt med ständiga förbättringar!
  • Genomgång och tolkning av de viktigaste kraven i standarden. Du lär dig att undvika fallgroparna. 


Kursens mål:

  • Ge förståelse och inspiration för hur en organisation kan arbeta med processtyrning för att nå visioner och mål 
  • Ge kunskap om hur man bygger ett riskbaserat ledningssystem och får det väl fungerande
  • Låta dig inspireras - för utveckling och förbättring av ert befintliga ledningssystem
  • Skapa insikt i standardens krav och vad dessa betyder för er verksamhet

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen passar dig som har viss erfarenhet av ISO 9001, processinriktning och ledningssystem eller har erfarenhet av ISO 14001 alt. annan ledningssytemstandard. Den passar även dig som vill ha en introduktion till standardens nya struktur.


Förkunskaper:
Inga, men du bör känna till vad ett ledningssystem är och ha viss erfarenhet av ISO 9001. 

 

Om kursledaren:
Per Sundqvist har mer än 20 års erfarenhet som revisor av ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet.

 
Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!