Intertek (www.intertek.com)

Nya kursdatum för 2018 planeras!

Tid:

09.30-16.00 (inskrivning med kaffe från kl 09.15)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

6 500 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår


Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom kemi, hälsa och miljö

Intertek har ett stort utbud av konsulttjänster inom europeisk och internationell kemikalielagstiftning.

Läs mer här

 

 

REACH för varor

REACH är en omfattande och komplicerad lagstiftning som påverkar arbetssättet för många företag. EU-ländernas tillsynsmyndigheter har meddelat att man kommer att genomföra en riktad tillsynskampanj under 2017 för att kontrollera att industrin följer de nya kraven. REACH-kraven berör allt från brödrostar och leksaker till medicinteknisk apparatur och industrirobotar.

Ur programmet
 •  Allmän överblick om REACH, syfte och effekter i industrin - summering av tio år med REACH
 • Vilket ansvar har tillverkare, importör eller återförsäljare av varor?
 • Vilka krav gäller och vad kan man göra för att uppfylla dem?
 •  SVHC och kandidatlistan – vi reder ut begreppen för det som särskilt påverkar dig som tillverkar, importerar eller säljer varor och vi beskriver de skyldigheter du har
 • I vilka produkter och material finns nuvarande ämnen på kandidatlistan? 
 • Kandidatlistan
  • vilka ämnen hamnar här och processen för det?
  • föreslagna nya ämnen och exempel på produkter som berörs
 • Begränsningar av ämnen – vilka ämnen hamnar i Annex XVII och processen för det?
 • Tillståndsprövning, vad innebär det och hur måste du agera?
 • Förslag på arbetssätt och metoder för att effektivt möta krav från myndigheter och intressenter

Kursens mål
Kursens mål är att ge inblick i hur man effektivt kan arbeta med REACH-förordningen och uppfylla dess krav. 

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som kommer att arbeta med praktisk implementering av REACH i företaget. Du kan till exempel vara kvalitetsansvarig, miljöansvarig, inköpare/inköpsansvarig, produktchef, produktutvecklare eller arbeta med forskning och utveckling (R&D). 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!