Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Magnus Olla

Kontakta Magnus Olla 
+46-8-750 0471 

Maila en förfrågan

Vill du lära dig mer om den riskbaserade standarden IEC/EN 62368-1?

Ladda ned Interteks white paper "Overview of IEC/EN 62368-1" helt utan kostnad.

IEC 62368 WP

Klicka här för att ladda ned 

Kemikalier i varor

Alla elektriska och elektroniska varor måste uppfylla kraven i REACH EU-förordning och RoHS.

Fr o m januari 2013 ingår krav på överenskommelse med RoHS-direktivet för att du  ska kunna sätta sätta CE-märket på din produkt.

Läs mer här:

 

IT och telekom

Produktutvecklingen inom IT, telekom och radio går mycket snabbt och produkterna måste ut på marknaden i rätt tid. Med Intertek som partner håller du dina tidsplaner lättare.

För att sälja dina produkter i olika länder behöver du veta vilka krav och standarder som gäller för respektive land. Intertek erbjuder ett brett utbud av tjänster såsom rådgivning, projektledning, inspektion, kravutredningar, certifiering och provning.

Har det hänt att din produktlansering blivit försenad på grund av att produkten inte klarat de regulatoriska kraven? Genom att strategiskt arbeta med produktregulatoriska krav under hela utvecklingsprocessen får du goda förutsättningar för en smidig produktlansering med hjälp av Interteks kunniga konsulter.

Ett samarbete med Intertek som opartiskt provnings- och certifieringslaboratorium ger dig en klar fördel gentemot dina konkurrenter på dina marknader. Vi håller reda på vilka standarder och lagar som gäller i de länder du vill sälja till. Intertek är också med och driver utvecklingen av standarder för att kunna ligga i framkant av utvecklingen av nya provningsrutiner.

Intertek i Sverige är ett av SWEDAC-ackrediterat provningslaboratorium för radioprovning enligt EN 17025. Dessutom är vi anmält organ för EU:s Radiodirektiv (RED). Även utanför EU accepteras Interteks mätningar genom olika typer av ackrediteringar eller avtal, såsom FCC för USA och IC för Kanada.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

Systemcertifiering

Vi är dessutom ett av Sveriges ledande systemcertifieringsföretag och kan bland annat erbjuda certifiering av ledningssystem mot ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom bland annat CSR och leverantörsutvärdering. 

 

A_request button teal2

 

för mer information.