Intertek (www.intertek.com)

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Ledningssystem för IT-tjänster (ISO 20000-1)

Företagets IT – infrastruktur, system och informationstillgångar är en alltmer kritisk resurs för alla verksamheter. För att det ska fungera optimalt måste även stödprocesser och ledningssystem finnas på plats. Med en ISO 20000-certifiering får du de rätta verktygen, som också gör tillämpning av ITIL hanterlig (Information Technology Infrastructure Library).

Med undantag av ISO 27001 så behandlas IT summariskt i andra standarder för ledningssystem och behandlas främst som ett tekniskt problem. Men informationen som finns i IT-system är den viktigaste strategiska tillgången som ett företag har till sitt förfogande. Att hantera IT-tjänster på ett korrekt sätt utgör en mycket viktig del företagets framgång. 

ISO 20000-1:2011 är den första internationella standarden för planering, styrning och kontroll av IT-tjänster. I ISO 20000 används en integrerad, sammanhängande processmodell för att styra IT-tjänster. Standarden är anpassad till och helt kompatibel med ITIL. 
 
Certifiering enligt ISO 20000-1
Intertek har på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpt företag runt om i världen att erhålla ISO 20000-certifiering. Vi erbjuder mer än bara ett certifikat: vi ger våra kunder de verktyg som behövs för att hantera sin IT-miljö på ett effektivt sätt. Vi hjälper till med att hantera det strategiska affärsvärdet som genereras av ett företags IT-verksamhet och behovet av att tillhandahålla IT-tjänster av hög kvalitet.

Fördelar med certifiering enligt ISO 20000-1
  • Ni får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra era IT-tjänster. 
  • Ni undviker hemmablindhet med våra mycket erfarna revisorer.

  • Ni får en metod som gör det enklare att få ett helhetsgrepp om er tjänsteportfölj som utvecklas i takt med er med er verksamhet och omvärlden.     

  • ISO 20000 innehåller även åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.
  • Det är en internationell erkänd standard.

  • Det ökar ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter.  
 
 
 

för mer information.