Intertek (www.intertek.com)

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Kostadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

LouiseBjorkmanny

Kontakta Louise Björkman
+46-8-750 0142 

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Ledningssystem för IT-tjänster (ISO 20000)

Företagets IT-system är en viktig resurs. För att det ska fungera optimalt måste även stödprocesser och ledningssystem finnas på plats. Med en ISO 20000-certifiering får du de rätta verktygen.

Ofta förbises IT-system (informationsteknik) och behandlas främst som ett tekniskt problem. Men informationen som finns i IT-system är den viktigaste strategiska tillgången som ett företag har till sitt förfogande. Att hantera IT-tjänster på ett korrekt sätt utgör en mycket viktig del företagets framgång.

ISO 20000:2005 är den första internationella standarden för styrning av IT-tjänster. I ISO 20000 används en integrerad, sammanhängande processstrategi för att styra IT-tjänster. Standarden är anpassad till och helt kompatibel med ITIL-ramen (Information Technology Infrastructure Library).

Intertek har på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpt tusentals företag runt om i världen att erhålla ISO 20000-certifiering. Vi erbjuder mer än bara ett certifikat: vi ger våra kunder de verktyg som behövs för att hantera sina IT-system på ett effektivt sätt. Vi hjälper till med att hantera det strategiska affärsvärdet som genereras av ett företags IT-avdelning och behovet av att tillhandahålla IT-tjänster av hög kvalitet – inte bara den bearbetning som sker nära användaren utan även för kunder och deras samverkan med IT-systemet.

för mer information.