Intertek (www.intertek.com)

Kostadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

LouiseBjorkmanny

Kontakta Louise Björkman
+46-8-750 0142 

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Ledningssystem för Informationssäkerhet (ISO 27001)

Idag är information en av din organisations viktigaste tillgångar. Med en ISO 27001-certifiering försäkrar du dig om att du hanterar och skyddar er information på bästa sätt.

Att information försvinner, konfidentiella uppgifter stjäls eller viktiga dokument skadas kan få allvarliga konsekvenser för din verksamhet. Det är mycket viktigt att alla system som innehåller värdefull information skyddas med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). ISO 27001 standarden ger ett ramverk för hur man implementerar ett LIS som skyddar informationstillgångarna och ger en IT-process som är lättare att hantera, mäta och förbättra.

Standarden hjälper er att uppfylla de tre dimensionerna för informationssäkerhet:

 • sekretess
 • integritet
 • tillgänglighet

Vi märker ett ökad behov av ISO 27001. Intertek har hjälpt företag över hela världen med certifiering för informationssäkerhet ISO 27001. Vi har erfarenheten och hjälper er på ett smidigt och effektivt sätt. En certifiering enligt ISO 27001 är mer än ett certifikat, den ger er verktyg för att minimera verksamhetens säkerhetsrisker. 

Fördelarna med certifiering enligt ISO 27001

 • Ni får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra er informationssäkerhet. 
 • Ni skyddar verksamhetens informationstillgångar. 
 • Ni undviker hemmablindhet med våra mycket erfarna revisorer.
 • Ni minimerar era säkerhetsrisker.
 • Ni får en metod som gör det enklare att få ett helhetsgrepp om informationssäkerhet som utvecklas i takt med er verksamhet och omvärlden.
 • ISO 27001 innehåller även åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.
 • Det är en internationell erkänd standard.
 • Det ökar ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter. 
Intertek finns utspridda på många platser i Sverige och i 110 länder i alla världsdelar

 

 

Övriga tjänster inom riskhantering

Vi certifierar även ledningssystem enligt ett flertal andra standarder läs mer här

 

 

för mer information.