Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Magnus Olla

Kontakta Magnus Olla 
+46-8-750 0471 

Maila en förfrågan

R&TTE har blivit RED

Den 13 juni 2016 trädde det nya radiodirektivet (2014/53/EU) i kraft. Lär mer om vad det innebär för dig och ditt företag här.

 

White paper om radiodirektivet (RED)

I detta white paper går Interteks regulatoriska experter igenom Radiodirektivet (RED). 

RED cover 2018 

Klicka här för att ladda ned!

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Trådlös kommunikation (RED, FCC etc)

Intertek hjälper dig uppfylla kraven på utrustning för trådlös kommunikation oavsett om det är i Europa (Radiodirektivet - RED), Nordamerika (FCC) eller övriga världen du ska sälja din produkt.

Trådlös kommunikation inom EU

En radioprodukt måste uppfylla de krav som finns i Radiodirektivet (Radio Equipment Directive - RED) innan den kan säljas inom EU. 

Kraven som produkten måste uppfylla enligt Radiodirektivet berör t ex effektiv användning av radiofrekvensutrymmet, EMC och elsäkerhet.. Kraven uppfylls vanligen genom provning enligt harmoniserade standarder. 

Den 13 juni 2016 trädde det nya CE-märkningsdirektivet för radioutrustning i kraft - Radio Equipment Directive (RED). Läs mer om vad det innebär för ditt företags CE-märkning här. 

Trådlös kommunikation för den nordamerikanska marknaden (USA och Kanada) 

USA och Kanada har egna standarder och krav på radiosändande produkter och dessa motsvarar inte alltid dem som gäller inom EU. FCC (Federal Communications Commission) är den myndighet i USA som bland annat godkänner radiosändande produkter. Intertek är ett av de testhus som utnämnts till certifieringsorgan för telekommunikation (TCB, Telecommunication Certification Body) och vi kan därför certifiera radiosändare på ett enklare och snabbare sätt än direkt via myndigheten FCC (Federal Communications Commission). Situationen är liknande i Kanada, men där är det Industry Canada som är myndiget och vi har motsvarande certifieringsstatus (CB) i Kanada som i USA (TCB).

Trådlös kommunikation för resten av världen 

Utöver EU och Nord Amerika så har även många andra länder egna krav på certifiering. Typgodkännande för radiosändare och en ackrediterad provningsrapport från ett välkänt testorgan krävs vanligen som en grund för tillträde till dessa marknader. Vi hjälper dig att ta reda på vilka krav som gäller för din produkt i de länder du vill sälja den.

Internet of Things - testning av IoT-produkter

Intertek erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för IoT-produkter, till exempel funktionalitets-, kompatibilitets- stress- och benchmarking-tester samt utvärdering av produkter ur ett säkerhets-, user experience- och regulatoriskt perspektiv.  

 

 

 

 

 

för mer information.