Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Aktuella kurser inom kemi, hälsa och miljö

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor? Intertek Academy erbjuder flera kurser inom området kemi, hälsa och miljö. 

Läs mer här 

REACH EU Förordning

Interteks specialister har en gedigen erfarenhet av REACH-registrering och erbjuder även rådgivning och utbildning på området. 

Läs mer här

Säkerhetsdatablad (SDS)

Behöver du hjälp med att utforma och uppdatera säkerhetsdatablad?

Läs mer här

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Exponeringsscenarier och utökat säkerhetsdatablad (e-SDS)

Intertek erbjuder företag hjälp med att kontrollera om exponeringsscenarier från utökade säkerhetsdatablad täcker användningen i den egna verksamheten.

Enligt REACH-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) ska leverantörer lämna utökat säkerhetsdatablad (extended safety data sheet, e-SDS) för alla farliga ämnen som är registrerade hos ECHA i mängder om minst tio ton per år och registrant.  I det utökade säkerhetsdatabladet finns viktig information från kemikaliesäkerhetsbedömningen, exponeringsscenarier, som beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln.

Leverantörer ska också förmedla information om säker användning för blandningar, utifrån exponeringsscenarierna för de ingående ämnena.

Ett företag som får ett utökat säkerhetsdatablad behöver kontrollera om företagets och dess kunders användningar tas upp i säkerhetsdatabladet och exponeringsscenarierna och vidta åtgärder om användningarna inte omfattas.

Intertek har en bred kompetens inom REACH med lång erfarenhet av säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier. Interteks experter hjälper ditt företag att gå igenom utökade säkerhetsdatablad från leverantörer och kontrollera att exponeringsscenarier täcker ert och era kunders användningar. 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Sammanställning av information om hur du och dina kunder använder ämnet.
  • Kontroll om din användning finns med i säkerhetsdatabladet och exponeringsscenarierna.
  • Jämförelse av förhållanden för säker användning i exponeringsscenarier med användningsförhållandena i ditt eget företag (kan göras på plats).
  • Hjälp att vidta åtgärder om användning eller användningsförhållanden inte täcks av exponeringsscenarier.
  • Anpassning av din verksamhet till användningsförhållanden som beskrivs i exponeringsscenarierna.
  • Utbildning (öppen eller skräddarsydd för ditt företag).

 

 

för mer information.